1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toekomst pensioenen: beoogde ingangsdatum uitgesteld!

Wet toekomst pensioenen: beoogde ingangsdatum uitgesteld!

Gisteren, 6 oktober 2022, heeft minister Schouten bekendgemaakt dat de beoogde ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen van 1 januari 2023 wordt uitgesteld naar 1 juli 2023.
Leestijd 
Auteur artikel Laura Rozema
Gepubliceerd 07 oktober 2022
Laatst gewijzigd 07 oktober 2022

De eerder beoogde ingangsdatum van 1 januari is volgens minister Schouten bij nader inzien niet realistisch, zo geeft zij aan in een antwoord op Kamervragen:

“De Tweede Kamer heeft sinds het voorjaar het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling en bepaalt daarin de tijd die het nodig heeft voor een zorgvuldige behandeling. Op 10, 12 en 19 oktober zijn een derde, vierde en vijfde wetgevingsoverleg ingepland. Het is uiteindelijk aan de Kamer om over te gaan tot plenaire behandeling. Daarin kan en wil ik niet treden. Vanuit mijn stelselverantwoordelijk wil ik echter duidelijkheid bieden aan de sector. Gegeven de zorgvuldige behandeling waar de Eerste Kamer ook aan hecht, acht ik het niet aannemelijk ook dit kalenderjaar nog tot afronding van de wetsbehandeling in de Eerste Kamer te komen. Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 inwerking zal treden.
De beoogde inwerkingtreding stel ik daarom bij. Het eerstvolgende verandermoment van wetgeving is 1 juli, daar sluit ik bij aan. Mijn streven is en blijft om het wetsvoorstel zo snel als mogelijk in werking te laten treden. Het wetsvoorstel biedt namelijk eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker en transparanter. Ook sluit het nieuwe pensioenstelsel beter aan op de veranderde arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel biedt dus veel voordelen voor deelnemers en gepensioneerden.”

Eerder dit jaar hebben wij al een informatief webinar gegeven over het nieuwe wetsvoorstel, waarin we nader zijn ingegaan op de veranderingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Op dit moment publiceren we een- à twee wekelijks een blog waarin we de veranderingen en aandachtspunten bij het nieuwe wetsvoorstel nog eens stap voor stap nalopen. Bent u geïnteresseerd in een samenvatting van de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel? De eerste blog vindt u HIER.

In het voorjaar van 2023 zal Dirkzwager nogmaals een informerend webinar organiseren. Wilt u hier bij zijn? Houd dan vooral onze website in de gaten.