1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat… bij cao kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel?

Weten We Zeker dat… bij cao kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel?

Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan een onafhankelijke en onpartijdige commissie worden aangewezen die, in plaats van het UWV, toestemming dient te geven voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden. In de collectieve arbeidsovereenkomst waarin een dergelijke ontslagcommissie wordt aangewezen, dienen regels te worden gesteld met betrekking tot (a) hoor en wederhoor, (b) de vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens, (c) redelijke termijnen...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 17 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018

Bij collectieve arbeidsovereenkomst kan een onafhankelijke en onpartijdige commissie worden aangewezen die, in plaats van het UWV, toestemming dient te geven voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden. In de collectieve arbeidsovereenkomst waarin een dergelijke ontslagcommissie wordt aangewezen, dienen regels te worden gesteld met betrekking tot (a) hoor en wederhoor, (b) de vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens, (c) redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer, en (d) een redelijke beslistermijn. De wet stelt tevens eisen aan de vakbonden waarmee een cao, waarin een ontslagcommissie wordt aangewezen, kan worden overeengekomen.


Voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden blijft het afspiegelingsbeginsel in beginsel leidend, maar indien bij collectieve arbeidsovereenkomst een ontslagcommissie is ingesteld, kunnen in dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst andere regels worden gesteld voor het bepalen van de ontslagvolgorde, en dus voor de selectie van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen.