Zoeken
  1. Weten we zeker dat… de nieuwe ketenregeling (nog) niet voorziet in een afwijking voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Weten we zeker dat… de nieuwe ketenregeling (nog) niet voorziet in een afwijking voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt?

Dat weten we zeker. Het Wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zoals nu voorligt bij de eerste kamer gaat hier wel in voorzien. Artikel 7:668a BW krijgt een nieuw lid 12 waarin de maximale periode waarbinnen tijdelijk kan worden gecontracteerd van 24 maanden wordt verlengd tot 48 maanden en bovendien het maximale aantal schakels in de keten worden verhoogd van 3 naar 6.
Artikel | 16 juni 2015 | Geeke Hissink

Dat weten we zeker. Het Wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zoals nu voorligt bij de eerste kamer gaat hier wel in voorzien. Artikel 7:668a BW krijgt een nieuw lid 12 waarin de maximale periode waarbinnen tijdelijk kan worden gecontracteerd van 24 maanden wordt verlengd tot 48 maanden en bovendien het maximale aantal schakels in de keten worden verhoogd van 3 naar 6.