1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat…de proceduretijd bij het UWV op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht? (1)

Weten We Zeker dat…de proceduretijd bij het UWV op de opzegtermijn in mindering mag worden gebracht?

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is geregeld dat de opzegtermijn mag worden verkort met de duur van de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf. Als startdatum voor het berekenen van de proceduretijd geldt de datum waarop het volledige verzoek om toestemming door het UWV Werkbedrijf ontvangen is en als einddatum geldt de dagtekening van de beslissing op het ontslagverzoek. De (resterende) termijn van opzegging dient echter altijd één maand te bedragen. We weten zeker!
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 18 mei 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is geregeld dat de opzegtermijn mag worden verkort met de duur van de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf. Als startdatum voor het berekenen van de proceduretijd geldt de datum waarop het volledige verzoek om toestemming door het UWV Werkbedrijf ontvangen is en als einddatum geldt de dagtekening van de beslissing op het ontslagverzoek. De (resterende) termijn van opzegging dient echter altijd één maand te bedragen. We weten zeker!