1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat… een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zonder meer is toegestaan? (1)

Weten We Zeker dat… een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zonder meer is toegestaan?

Per 1 januari 2015 geldt dat een beding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn (kortom, een concurrentiebeding), slechts geldig is indien (a) de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, en (b) de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.Onder de WWZ is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 17 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Per 1 januari 2015 geldt dat een beding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn (kortom, een concurrentiebeding), slechts geldig is indien (a) de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, en (b) de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Onder de WWZ is het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts mogelijk, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ontbreekt deze motivering, dan is geen sprake van een geldig concurrentiebeding. Voorts geldt dat de noodzaak van het beding vanwege de zwaarwegende belangen niet alleen moet bestaan op het moment van het aangaan van het beding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept.