De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten we zeker dat… het UWV na 1 juli 2015 toetst of sprake is van een opzegverbod?

Weten we zeker dat… het UWV na 1 juli 2015 toetst of sprake is van een opzegverbod?

Uit de Regeling UWV Ontslagprocedure van 23 april 2015, zoals op 11 mei jl. gepubliceerd, blijkt dat het UWV vanaf 1 juli de toestemming om op te zeggen weigert indien sprake is van een opzegverbod, tenzij redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt. Thans toetst het UWV niet aan de opzegverboden en zal een vergunning worden verleend. Het is dan aan de werkgever om te bepalen of ook gebruik kan worden...
Leestijd 
Auteur artikel Geeke Hissink (uit dienst)
Gepubliceerd 16 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

Uit de Regeling UWV Ontslagprocedure van 23 april 2015, zoals op 11 mei jl. gepubliceerd, blijkt dat het UWV vanaf 1 juli de toestemming om op te zeggen weigert indien sprake is van een opzegverbod, tenzij redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV beslist op het verzoek niet meer geldt. Thans toetst het UWV niet aan de opzegverboden en zal een vergunning worden verleend. Het is dan aan de werkgever om te bepalen of ook gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, of dat sprake is van een opzegverbod, zoals bijvoorbeeld ziekte. Vaak komt in de procedure bij het UWV wel aan de orde dat sprake is van een opzegverbod, maar leidt dit dus niet tot een weigering, hoogstens een overweging ten overvloede om de medewerker en, voor zover nodig, de werkgever te attenderen op het bestaan van de opzegverboden. In de nieuwe situatie gaat het UWV dus toetsen of sprake is van een opzegverbod en indien aan de orde, zal de toestemming geweigerd worden.