1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat… ook de kantonrechter is gehouden de opzegtermijn in acht te nemen? (1)

Weten We Zeker dat… ook de kantonrechter is gehouden de opzegtermijn in acht te nemen?

Onder de WWZ geldt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt tegen de datum waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd, onder aftrek van de tijd die de procedure heeft gekost (waarbij altijd minimaal één maand resteert). Voor ontbinding tegen een eerdere datum, lijkt de kantonrechter geen ruimte te hebben.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 17 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Onder de WWZ geldt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt tegen de datum waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd, onder aftrek van de tijd die de procedure heeft gekost (waarbij altijd minimaal één maand resteert). Voor ontbinding tegen een eerdere datum, lijkt de kantonrechter geen ruimte te hebben.