1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten we zeker dat… ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de werkgever kan opzeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Weten we zeker dat… ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de werkgever kan opzeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?

Artikel 7:669 lid 4 BW (nieuw) bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen op of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor deze opzegging heeft de werkgever niet de instemming van de werknemer of het UWV nodig, of een voorafgaand verzoek aan de kantonrechter te doen. Daarmee lijkt het bereiken of hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd een redelijke grond voor opzegging. Het feit dat de werkgever ook na de AOW-gerechtigde leeftijd kan opzegg...
Leestijd 
Auteur artikel Geeke Hissink (uit dienst)
Gepubliceerd 16 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018

Artikel 7:669 lid 4 BW (nieuw) bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen op of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor deze opzegging heeft de werkgever niet de instemming van de werknemer of het UWV nodig, of een voorafgaand verzoek aan de kantonrechter te doen. Daarmee lijkt het bereiken of hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd een redelijke grond voor opzegging. Het feit dat de werkgever ook na de AOW-gerechtigde leeftijd kan opzeggen vanwege het bereikt hebben van de AOW-gerechtigde leeftijd, is om het langer laten doorwerken ook voor werkgevers makkelijker te maken. De werkgever dient overigens nog wel de opzegtermijn in acht te nemen.