1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat…voor 18-minners met een kleine arbeidsomvang de ketenregeling niet geldt? (1)

Weten We Zeker dat…voor 18-minners met een kleine arbeidsomvang de ketenregeling niet geldt?

Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben én gemiddeld voor maximaal 12 uur per week arbeid verrichten, zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Dit houdt in dat een werkgever met deze werknemers meer dan drie tijdelijke contracten mag aangaan en ook voor een langere periode dan 24 maanden.Eerst vanaf het moment dat de werknemer 18 jaar wordt, treedt de ketenregeling in werking. Dit betekent dat als de werknemer op de dag dat hi...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 25 augustus 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben én gemiddeld voor maximaal 12 uur per week arbeid verrichten, zijn uitgezonderd van de ketenregeling. Dit houdt in dat een werkgever met deze werknemers meer dan drie tijdelijke contracten mag aangaan en ook voor een langere periode dan 24 maanden.

Eerst vanaf het moment dat de werknemer 18 jaar wordt, treedt de ketenregeling in werking. Dit betekent dat als de werknemer op de dag dat hij 18 jaar wordt bij de werkgever een contract heeft, dát contract als eerste contract in de keten geldt. Na afloop daarvan kunnen dan nog twee tijdelijke contracten worden aangaan (mits de maximale duur van twee jaar niet wordt overschreden).

 

We weten zeker!