Zoeken
  1. Weten We Zeker dat... werkgevers bij herplaatsing ook moeten kijken naar vacatures bij concernvennootschappen?

Weten We Zeker dat... werkgevers bij herplaatsing ook moeten kijken naar vacatures bij concernvennootschappen?

In de Ontslagregeling staan nadere regels rondom de ontslagprocedure vermeld, o.a. over de redelijke grond, de herplaatsingsinspanning, de ontslagvolgorde en de peildatum. Over de herplaatsingsinspanning staat in artikel 9 van de Ontslagregeling verwoord dat de werkgever die onderdeel uitmaakt van een groep, bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is, ook arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen moet betrekken.We weten zeker!
Artikel | 02 juni 2015 | Frédérique Hoppers
In de Ontslagregeling staan nadere regels rondom de ontslagprocedure vermeld, o.a. over de redelijke grond, de herplaatsingsinspanning, de ontslagvolgorde en de peildatum. Over de herplaatsingsinspanning staat in artikel 9 van de Ontslagregeling verwoord dat de werkgever die onderdeel uitmaakt van een groep, bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is, ook arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen moet betrekken.

We weten zeker!