1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Weten We Zeker dat...de werknemer zich niet eindeloos kan beroepen op de bedenktermijn?

Weten We Zeker dat...de werknemer zich niet eindeloos kan beroepen op de bedenktermijn?

Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of instemming van de werknemer met opzegging door de werkgever geldt voor de werknemer een bedenktermijn van twee weken. Dit is geregeld in artikel 7:670b lid 2 en art. 7:671 lid 2 BW. De werknemer kan binnen de termijn van twee weken zonder opgaaf van reden de beëindigingsovereenkomst ontbinden, danwel de instemming herroepen. Er geldt echter wel een antistapelingsbepaling. Dit om misbruik van de bedenktermijn door de w...
Leestijd 
Auteur artikel Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 23 april 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of instemming van de werknemer met opzegging door de werkgever geldt voor de werknemer een bedenktermijn van twee weken. Dit is geregeld in artikel 7:670b lid 2 en art. 7:671 lid 2 BW. De werknemer kan binnen de termijn van twee weken zonder opgaaf van reden de beëindigingsovereenkomst ontbinden, danwel de instemming herroepen. Er geldt echter wel een antistapelingsbepaling. Dit om misbruik van de bedenktermijn door de werknemer te voorkomen. De werknemer kan geen gebruik meer maken van de bedenktermijn, indien de werknemer binnen zes maanden na een eerdere ontbinding van de vaststellingsovereenkomst of herroeping van de instemming opnieuw een schriftelijke beëindigingsovereenkomst sluit, danwel opnieuw schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Kortom, een werknemer mag zich per periode van zes maanden slechts eenmaal bedenken. Dit is geregeld in artikel 7:670b lid 4 en 7:671 lid 5 BW.

We Weten Zeker!