1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld (1)

Wijziging ketenregeling 1 jaar uitgesteld

Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescher...
Leestijd 
Auteur artikel Anique Sauvé
Gepubliceerd 17 februari 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Afgelopen week is het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid behandeld in de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel betreft het aanpassen van de zogenaamde ketenregeling. Op dit moment kan een werkgever kort gezegd drie opvolgende tijdelijke contracten binnen een periode van maximaal drie jaar afsluiten. Tijdelijke contracten worden als opvolgend gezien indien zij elkaar met tussenpozen van drie maanden of minder opvolgen. In het wetsvoorstel wordt de ketenregeling aangescherpt door de duur van de ketenregeling te bekorten naar twee jaar en de tussenpozen tussen twee tijdelijke contracten te verlengen naar zes maanden. Dit betekent dat straks (nog steeds) drie tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten maar nog slechts binnen een termijn van twee jaar. Na twee jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is doorbroken indien tussen twee tijdelijke contracten een termijn van minimaal zes maanden en één dag heeft gezeten.

Het voornemen van het Kabinet was om de wijziging van de ketenregeling per 1 juli aanstaande in werking te laten treden. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer afgelopen week, is echter besloten om de ingangsdatum op te schuiven naar 1 juli 2015. Dit naar aanleiding van kritiek vanuit de Kamer. De Kamer vreesde dat werkgevers, mede gelet op de huidige economische omstandigheden, geneigd zouden zijn om reeds na twee jaar afscheid te nemen van hun tijdelijke krachten waardoor de wijziging een averechts effect zou krijgen. Om meer lucht te creëren op de arbeidsmarkt pleitte de Kamer ervoor om de wijziging één jaar uit te stellen, zodat de wijziging gelijktijdig met de hervorming van het ontslagrecht wordt ingevoerd. Dit voorstel is aangenomen en de ingangsdatum van de wijziging van de ketenregeling is nu bepaald op 1 juli 2015.

Of het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid de eindstreep zal halen is nog niet zeker aangezien beide Kamers hierover nog moeten stemmen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.