1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Zet ACM de aanval op techsector voort en schiet zij zorgaanbieders te hulp?

Zet ACM de aanval op techsector voort en schiet zij zorgaanbieders te hulp?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 31 januari 2020 haar definitieve focus voor 2020 bekendgemaakt. Dat betekent dat haar (handhavings)prioriteiten in hoofdzaak de digitale economie en de energietransitie zijn. Vooral grote technologiebedrijven en agressieve energieleveranciers staan in de bijzondere belangstelling van ACM (en haar Europese equivalenten). De zorgsector is terug van weggeweest. Met haar agenda prioriteert de ACM vergelijkbare onderwerpen als haar (Europese) equivalenten en probeert zij - na consultaties - aan te sluiten bij behoefte van markt en maatschappij.
Leestijd 
Auteur artikel Sjaak van der Heul
Gepubliceerd 10 februari 2020
Laatst gewijzigd 10 februari 2020

Consumentenbescherming of marktwerking?

De ACM legt in haar persberichten over de energiesector en de digitale economie nadruk haar rol bij de naleving van de consumentenbeschermingsregels. In beide sectoren maken ondernemingen zich naar het oordeel van de ACM schuldig aan misleiding en/of (te) agressieve verkooppraktijken. In de leidraad bescherming online consumenten licht de ACM alvast toe waar online verleiding volgens haar overgaat in online misleiding. In de energiesector zijn Onderzoeken naar (i) (valse) duurzaamheidsclaims, (ii) agressieve wervingspraktijken van energieleveranciers en (iii) onduidelijke tarieven voor laadpalen zijn gaande. 

Daarmee legt de ACM de focus van haar werkzaamheden in 2020 ogenschijnlijk in hoofdzaak op de C(onsument) uit haar naam. De ACM is evenwel ook verplicht de M(arkt) te beschermen en de agenda voor 2020 vermeldt ook een aantal prioriteiten van de ACM bij de beoordeling van concurrentiebeperkende activiteiten. 

Zorgsector

De afwezigheid van de zorgsector in de agenda 2018-2019 van de ACM heeft de ACM er niet van weerhouden zich te mengen in het zorgdebat. De ACM publiceerde recent bijvoorbeeld nog de Beleidsregel over afspraken in het kader van de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

In 2020 lijkt de ACM onder meer van plan te zijn om zorgaanbieders te beschermen tegen concurrentiebeperkende praktijken van hun leveranciers. De ACM onderzoekt mogelijk misbruik van een economische machtspositie door farmaceuten (excessieve tarieven) en IT-leveranciers (belemmeringen van interoperabiliteit en/of gegevensuitwisseling).

Verder heeft de ACM aangekondigd dat zij empirisch onderzoek verricht naar de relatie tussen concurrentie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg. Zij geeft nog geen voorlopige conclusies. Voor zorgaanbieders is de toepassing van de concurrentieregels op verpleeghuiszorg in ieder geval een doorn in het oog. Recent heeft de ACM nog een fusie van verpleeghuizen (voorlopig) tegengehouden vanwege concurrentiebezwaren…

Marktwerking in de digitale economie 

Op het gebied van marktwerking in de digitale economie richt de ACM zich in 2020 verder op toegang tot digitale platforms. Al in 2019 heeft de ACM een onderzoek gestart naar  toegangsvoorwaarden van de appstore van Apple. Apple zou mogelijk misbruik van haar machtspositie maken door toegang van App-aanbieders te bemoeilijken.

Onderzoeken naar misbruik (van data en economische macht) door technologiebedrijven past in een trend bij toezichthouders. De Franse concurrentiewaakhond heeft Google recent voor EUR 150 miljoen beboet vanwege de toepassing van onredelijke voorwaarden en willekeur in de behandeling van bedrijven die zoekadvertenties willen plaatsen. 

Nieuwe guidance voor samenwerkingsinitiatieven in de energiesector

De ACM heeft aangekondigd dat zij dit jaar een nieuwe leidraad duurzaamheid en mededinging zal publiceren. De ACM beoogt daarin te verduidelijken wanneer afspraken tussen concurrerende ondernemingen op het gebied van duurzaamheid in overeenstemming kunnen zijn met het kartelverbod dat concurrentiebeperkende afspraken juist verbiedt. De ACM heeft zich tot op heden kritisch getoond over voorgenomen duurzaamheidssamenwerking die de concurrentie beperkt (bijvoorbeeld bij de samenwerking voor de introductie van een "Kip van morgen").

Als de ACM de leidraad duurzaamheid en mededinging opstelt, heeft zij waarschijnlijk hulp nodig van de Minister van EZ. Hij heeft beleidsregels voor de ACM vastgesteld waaraan de ACM bij de beoordeling van (concurrentiebeperkende) duurzaamheidsinitiatieven is gebonden.