De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ziekmelding niet nodig voor recht op loon

Ziekmelding niet nodig voor recht op loon

De werknemer die door ziekte verhinderd is zijn bedongen arbeid te verrichten heeft recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van zijn loon (artikel 7:629 BW). Normaliter is de eerste ziektedag van de werknemer de dag waarop hij zich ziek meldt. De werkgever kan (en bij dreigend langdurige ziekte: moet) de werknemer dan oproepen voor de bedrijfsarts. Voor het recht op loondoorbetaling is een ziekmelding per de eerste ziektedag echter niet vereist. Een ziekmelding met terugwerkende kracht, en daar...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 16 mei 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De werknemer die door ziekte verhinderd is zijn bedongen arbeid te verrichten heeft recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van zijn loon (artikel 7:629 BW). Normaliter is de eerste ziektedag van de werknemer de dag waarop hij zich ziek meldt. De werkgever kan (en bij dreigend langdurige ziekte: moet) de werknemer dan oproepen voor de bedrijfsarts. Voor het recht op loondoorbetaling is een ziekmelding per de eerste ziektedag echter niet vereist. Een ziekmelding met terugwerkende kracht, en daarmee het recht op loondoorbetaling met terugwerkende kracht, is mogelijk. Dit komt weleens voor als een werknemer verhinderd was om zich ziek te melden. Het komt soms ook voor dat een werknemer op de eerste ziektedag nog niet wist dat hij ziek was. Bij een ziekmelding met terugwerkende kracht is wel nodig dat de werknemer aantoont dat per die eerdere datum inderdaad sprake was van ziekte. Recentelijk heeft het Gerechtshof Den Haag zich over een dergelijk vraagstuk uitgelaten (22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1294).Het betrof taxichauffeur die werkte voor het bedrijf Taxi-One. Hij had een oproepcontract voor bepaalde tijd waarbij hij ten minste 4 en maximaal 40 uur per week werkte. Nadat in augustus 2011 zijn vader overleed, werkt hij slechts nog incidenteel. Eind september 2011 vond een gesprek plaats tussen de werkgever en de werknemer, waarna de werknemer helemaal geen werkzaamheden meer heeft verricht. Enkele maanden daarna, op 18 december 2011, is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afgelopen (en niet verlengd). De werknemer heeft zich vervolgens met ingang van 5 augustus 2011 ziek gemeld bij het UWV. Daarop kende het UWV hem een ziektewetuitkering toe, waarbij uit werd gegaan van de eerste ziektedag van 5 augustus 2011.

De werknemer stelt vervolgens dat hij recht had op loon van Taxi-One over de periode van 5 augustus 2011 tot het einde van het dienstverband. Volgens zijn werkgever bestond er geen recht op loon, omdat de werknemer zich niet zou hebben ziek gemeld. Nadat de kantonrechter de vorderingen heeft afgewezen, ging de werknemer in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag. Het hof oordeelt dat voor het recht op loon bij arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 7:629 BW in beginsel niet is vereist dat de werknemer zich bij de werkgever ziek meldt. Aangezien voorts uit de medische informatie van de huisarts van de werknemer en van diens psychotherapeute, alsmede uit de door het UWV toegekende ziektewetuitkering blijkt dat er wel sprake was van de ziekte met ingang van 5 augustus 2011, wordt de loonvordering toegewezen.

Dat een ziekmelding niet nodig is om het recht op loon tijdens ziekte geldend te maken, betekent niet dat het een werknemer vrijstaat zich niet ziek te melden. Vaak schrijft het verzuimprotocol voor dat een werknemer zich (telefonisch) ziek moet melden, meestal uiterlijk voor het begin van een werkdag. Van een werknemer mag worden verlangd dat hij zich hier aan houdt. Als een werknemer dat zonder geldige reden niet doet, dan kan dat onder omstandigheden en afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding van het controlevoorschrift reden zijn voor het treffen van arbeidsrechtelijke maatregelen.