1. Home
  2. Kennis
  3. E-books
  4. Mededingingsrecht – Overzicht 2017

Mededingingsrecht – Overzicht 2017

2017 is voorbij. Mededingingsrechtelijk hebben zich diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die wij hebben gesignaleerd op de website dirkzwagerAMS.nl. In dit e-book zijn al onze blogs van het jaar 2017 op het gebied van het mededingingsrecht opgenomen.
Leestijd 
Auteur eBook Natascha Linssen (uit dienst)
Gepubliceerd 27 februari 2018
Laatst gewijzigd 12 maart 2018

2017 is voorbij. Mededingingsrechtelijk hebben zich diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die wij hebben gesignaleerd op de website dirkzwagerAMS.nl. In dit e-book zijn al onze blogs van het jaar 2017 op het gebied van het mededingingsrecht opgenomen. De ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk gecategoriseerd per aandachtsgebied, achtereenvolgens:
◦Zorg;
◦(Internet)distributie;
◦Handhaving door de ACM en de Europese Commissie;
◦Rechtspraak.

In de zorgsector heeft de ACM bijvoorbeeld een striktere lijn aangekondigd. Op het gebied van internetdistributie toonden de ACM en de Europese Commissie zich zeer actief, zowel met handhavingsacties als het verrichten van onderzoek.

Het Hof van Justitie heeft op zijn beurt bevestigd dat leveranciers kwaliteitseisen mogen stellen aan de websites van hun distributeurs. Nederlandse rechters hebben bovendien belangrijke uitspraken gedaan over het bewijs dat moet worden geleverd om een (voortdurende en merkbare) inbreuk op de mededingingsregels te bewijzen.

Ook in 2018 kunt u terecht op de website www.dirkzwagerAMS.nl waarmee wij u op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht. U kunt uiteraard altijd telefonisch contact met ons opnemen.