1. Home
  2. Kennis
  3. E-books
  4. Reorganiseren anno 2021

Reorganiseren anno 2021

Nederland hoopt in 2021 de draad te kunnen oppakken en aan te komen bij het ‘nieuwe’ normaal.
Leestijd 
Auteur eBook Cas Jacobs
Gepubliceerd 07 mei 2021
Laatst gewijzigd 07 mei 2021

Ondernemers hebben alles op alles gezet om hun bestaande ondernemingen draaiende te houden en de directe gevolgen van de coronapandemie het hoofd te bieden. De wereld om ons heen is onmiskenbaar ingrijpend veranderd.

Bij veel ondernemers leeft de vraag of hun onderneming nog wel duurzaam op het ‘nieuwe’ normaal is toegerust. Duidelijk is dat de NOW-regeling van de overheid niet (meer) aan het treffen van bedrijfseconomische maatregelen (en daarmee eventueel gepaard gaande ontslagen) in de weg staat.

Voor het doorvoeren van een reorganisatie zijn niet enkel financiële overwegingen van belang. Ook wanneer de continuïteit van ondernemingen als zodanig niet (meer) in gevaar is, kunnen ondernemers organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om zich aan te passen aan hun nieuwe werkelijkheid en om zich te verzekeren van een doelmatig en competitief voortbestaan op de korte en langere termijn.

Het voorliggende e-book biedt ondernemers de nodige handvatten voor het doorvoeren van reorganisaties, zowel groot als klein. Daarnaast wordt aandacht besteed aan fiscale aspecten van een reorganisatie.