1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Annotatie bij Rechtbank Amsterdam, 27-09-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7380

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam, 27-09-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7380

Aanbestedingsplicht, onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, technische redenen, overbruggingsovereenkomst.
Leestijd 
Verschenen in: Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 2019, afl. 1
Auteur publicatie Tony van Wijk
Gepubliceerd 04 februari 2019
Laatst gewijzigd 08 februari 2019

In de praktijk is veel onduidelijkheid over transitiekosten en een beroep op de uitzondering van artikel 2.32 sub b Aw 2012. De hier besproken uitspraak geeft in zoverre duidelijkheid dat volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter transitiekosten – voorzover redelijk – meegenomen mogen worden in een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe opdracht. Het blijft echter de vraag wat een aanbestedende dienst te doen staat als die transitiekosten zodanig hoog zijn dat de mededinging mogelijk ontbreekt, omdat anderen dan de zittende leverancier waarschijnlijk géén concurrerende aanbieding kunnen doen.

Download publicatie