1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De stoelendans anno 2018

De stoelendans anno 2018

Artikel van Marieke Hulstijn over de stoelendansmethode bij reorganisaties.
Leestijd 
Verschenen in: Arbeidsrecht 2018, afl. 4
Auteur publicatie Marieke Hulstijn-Botter (uit dienst)
Gepubliceerd 01 april 2018
Laatst gewijzigd 02 augustus 2018

Veranderingen binnen de organisatie kunnen ertoe leiden dat bepaalde functies komen te vervallen en nieuwe functies worden gecreëerd. Werkgevers verklaren dan veelal de werknemers in de vervallen functies boventallig en laten hen solliciteren naar de nieuwe functies. Bij deze zogenoemde stoelendans selecteren werkgevers het liefst op basis van kwaliteit. Hoewel dat in 2018 nog steeds mogelijk is, heeft de komst van de Wwz voor werkgevers wel tot een belangrijke verandering geleid.

Na een schets van het wettelijk kader bij reorganisaties en een korte uitleg van de stoelendansmethode worden in dit artikel de volgende vragen beantwoord: Hoe kan een werkgever anno 2018 een reorganisatie met een stoelendans organiseren? Hoe oordelen rechters hierover in de praktijk en welke stappen moeten er bij het gebruik van de stoelendansmethode worden gezet?

Download publicatie