1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. JAAN 2018/106, Commissie van Aanbestedingsexperts, 29-01-2018, Zaaknummer onbekend (annotatie)

Commissie van Aanbestedingsexperts, 29-01-2018 (annotatie)

De Aanbestedingswet 2012 biedt sinds de herziening in 2016 meer mogelijkheden voor het opnemen van een keurmerk in de aanbestedingsstukken. Op grond van artikel 2.78a Aw 2012 kan een aanbestedende dienst onder voorwaarden een keurmerk opnemen in de technische specificaties van het bestek. In deze annotatie zullen de voorwaarden voor het eisen van een keurmerk aan de orde komen en zal worden ingegaan op de uitleg van deze voorwaarden.
Leestijd 
Verschenen in: Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2018, afl. 4
Auteur publicatie Tony van Wijk
Gepubliceerd 20 juni 2018
Laatst gewijzigd 26 juni 2018

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 29 januari 2018 een advies afgegeven dat ziet op de rechtmatigheid van een keurmerk in de zin van artikel 2.78a Aw 2012. Het advies van de CvAE ziet op de vraag of een aan een NEN-norm aanvullende norm voor minicontainers kan worden gezien als een keurmerk in de zin van de Aanbestedingswet. In deze annotatie zullen de voorwaarden voor het eisen van een keurmerk aan de orde komen en zal worden ingegaan op de uitleg van deze voorwaarden door de CvAE. Tevens zullen enkele vuistregels voor de praktijk worden genoemd.

Download publicatie