1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Noot van Sjaak van der Heul en Joske Hagelaars bij arrest Hof in Gemeentestem gepubliceerd

Noot van Sjaak van der Heul en Joske Hagelaars bij arrest Hof in Gemeentestem gepubliceerd

Indien een overheid in een grondtransactie een koopprijs betaalt die niet marktconform is, dan kan dat onrechtmatige staatssteun opleveren. Daarvoor is onder andere van belang of de koopprijs een vergoeding voor onteigening inhoudt. Wanneer inderdaad sprake is van staatssteun, is de koopovereenkomst dan in zijn geheel nietig of is sprake van partiële nietigheid en moet alleen het niet-marktconforme deel van de prijs worden terugbetaald?
Leestijd 
Verschenen in: Gemeentestem juli 2019, afl. 7491
Auteur publicatie Sjaak van der Heul
Gepubliceerd 02 augustus 2019
Laatst gewijzigd 06 augustus 2019

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat als sprake is van een onverbrekelijk verband tussen de koopprijs en de rest van de overeenkomst, van partiële nietigheid geen sprake kan zijn. Verder blijkt uit het arrest in elk geval dat het voor overheden zeker niet zonder risico is om achteraf een beroep te doen op staatssteun en te weigeren alsnog een melding bij de Europese Commissie te doen. Dat geldt met name indien ongewenst is dat de aangekochte grond weer aan de verkoper wordt afgestaan.

Download publicatie