1. Home
  2. Pensioenrecht

Subexpertise Pensioenrecht

Pensioenregeling optimaliseren

De specialisten van onze vakgroep Pensioen adviseren werkgevers en werknemers over de mogelijkheden die een pensioenregeling biedt. Door de juiste keuzes te maken zijn besparingen te realiseren, valt er meer uit een pensioenregeling te halen en zijn juridische risico’s voor werkgevers (met soms vergaande gevolgen) te vermijden. Dat vraagt om eenvoudige en transparante communicatie over het pensioen. Zo kunnen werkgevers het pensioen vaker inzetten als instrument om werknemers vitaal naar hun pensioenleeftijd te begeleiden en van fiscale voordelen te laten genieten.

Pensioenplicht inperken

Hoewel vaak de indruk bestaat dat het pensioen vanuit bijvoorbeeld de bedrijfstak wordt opgelegd en er dus door de onderneming weinig te sturen valt, is dat niet altijd het geval. Met onze ervaring en deskundigheid kunnen wij u helpen de pensioenplicht waar wenselijk in te perken, na herstructurering of herinrichting van uw onderneming of bij (de)privatisering. Wij streven altijd naar een situatie waarin ondernemingen zoveel mogelijk vrijheid ervaren om de organisatie naar eigen inzicht in te richten.

Fusies en overnames

De vakgroep Pensioen wordt zeer regelmatig geraadpleegd in fusie- en overnametrajecten. Wij kunnen snel en eenvoudig in kaart brengen welke pensioenrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen gelden. Daarbij geven wij advies hoe daarmee strategisch en praktisch om te gaan in de onderhandelingen en de afspraken tussen koper en verkoper.

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen

Werkgevers krijgen de komende jaren te maken met een pensioentransitie als gevolg van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Dit leidt tot ingrijpende pensioenwijzigingstrajecten, waarbij ook de regels van het arbeids- en medezeggenschapsrecht gelden. Wij kunnen u in dit traject begeleiden en volledig ontzorgen.

Het team

Onze vakgroep bestaat uit advocaten arbeidsrecht gespecialiseerd in pensioenrecht: Frédérique Hoppers-Rademaker, Henk Hoving, Laura Rozema en Stefan Kleijer. Wij hebben uitgebreide kennis en ervaring met pensioenrecht. Naast het civiele pensioenrecht ook met het fiscale pensioenrecht en het toezichtrecht, waarvoor de vakgroep regelmatig ook andere kantoorgenoten inschakelt, zoals fiscalisten (o.a. René Sueters en Lex van Noordenburg) en Wft-specialisten (o.a. Rob van Houts).

Pensioenuitvoerders, pensioenadviseurs, belastingadviseurs en zelfs de toezichthouder raadplegen onze vakgroep regelmatig voor uiteenlopende pensioenvraagstukken. U kunt ook bij ons aankloppen met vragen met een internationale component, zoals over pensioen voor expats.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met een van onze teamleden.