1. Home
  2. Specialisten
  3. Harm van Schilt

Harm van Schilt Advocaat Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Harm van Schilt

Biografie

Sinds 2018 is Harm werkzaam bij Dirkzwager legal & tax. Hij is actief binnen de sectie Ondernemingsrecht en zijn werkzaamheden liggen op het gebied van de algemene ondernemingsrechtpraktijk en de contractenpraktijk. Harm maakt ook onderdeel uit van de vakgroep Energie waarbij hij zich met name bezighoudt met duurzame energieprojecten.

Harm heeft Nederlands recht gestudeerd met de specialisatie Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie is hij actief geweest bij de Juridische Faculteitsvereniging (JFV) Nijmegen waar hij onder meer een bestuursfunctie heeft bekleed. Tijdens zijn master heeft hij de Masterclass Burgerlijk Recht gevolgd waarbij hij stage heeft gelopen bij Dirkzwager. Verder is Harm buitengriffier geweest bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Functie(s)

2018 Advocaat, Dirkzwager
Energie, Ondernemingen Commercieel contractenrecht, Energierecht, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2011 2017 Nederlands Recht (masterspecialisatie Burgerlijk recht), Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Wet toekomst pensioenen: de werkgever aan zet!

Op 30 maart 2020 is het wetvoorstel Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is een uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en zal op zeer korte termijn tot grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel leiden. De beoogde inwerkingtreding van de wet is namelijk 1 januari 2023.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Harm van Schilt

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 6

Niet de wetgever maar de ACM dient regels te stellen over de aansluittermijn

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 2 september 2021, verklaarde de ACM de wettelijke aansluittermijn van 18 weken onverbindend. De Minister voor Klimaat en Energie heeft in een reactie op enkele Kamervragen bevestigd dat het aan de ACM is om regels te stellen over de termijnen voor het realiseren van netaansluitingen.

De aansluitplicht in de Energiewet

Rondom het wetsvoorstel Energiewet is het inmiddels enige tijd stil. Toch is het zeer waarschijnlijk dat deze nieuwe wet er ergens in de komende jaren gaat komen. In de Energiewet zullen de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet worden samengevoegd. Hoe zit het met de aansluitplicht voor netbeheerders in de Energiewet?

Wetsvoorstel Energiewet – deel I

Op 17 december 2020 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat het wetsvoorstel Energiewet ter consultatie gelegd. De Nieuwe Energiewet beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen en een modern en geactualiseerd ordeningskader te bieden dat (1) de energietransitie ondersteunt en stimuleert en tegelijkertijd (2) bijdraagt aan het doel van een schone, waaronder CO2-arme energievoorziening die ruimtelijk inpasbaar, veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Warmtewet 2.0 (deel II)

In de zomer van 2020 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Wet collectieve warmtevoorziening (“Warmtewet 2.0”) ter consultatie gelegd. In het eerste deel van mijn blogreeks over de Warmtewet 2.0 ben ik ingegaan op de hoofdlijnen van de beoogde veranderingen ten opzichte van de huidige Warmtewet. In december 2020 heeft de Minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de internetconsultatie. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel. Enkele van deze wijzigingen komen hierna aan bod.

Warmtewet 2.0 (deel I)

Afgelopen maandag (22-6-2020) heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de Wet collectieve warmtevoorziening (“Warmtewet 2.0”) ter consultatie gelegd. Wat beoogt de Minister zoal te veranderen ten opzichte van de huidige Warmtewet? In dit eerste deel van de blogreeks over de Warmtewet 2.0 zullen enkele hoofdlijnen aan bod komen.

Het openbare elektriciteitsnet zit ‘vol’: wat nu?

Het openbare elektriciteitsnet van Nederland heeft een capaciteitsprobleem, mede ontstaan door de aanleg van zonneparken. Mag een netbeheerder een aanvraag voor een aansluiting weigeren met de mededeling dat daarvoor onvoldoende capaciteit bestaat?