De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 10 juni 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Onteigeningsrecht voorjaar 2021
Webinar

Actualiteiten Onteigeningsrecht voorjaar 2021

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden.

Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager twee keer per jaar een actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt. Vanwege het coronavirus wordt onze voorjaarsbijeenkomst ook deze keer georganiseerd in de vorm van een online webinar.

Het webinar Actualiteiten Onteigeningsrecht vindt plaats op 10 juni a.s. Van 14:00 tot 15:45 uur bespreken wij de ontwikkelingen in de administratieve procedure, de gerechtelijke procedure en de onteigeningsprocedure onder de Omgevingwet.

De administratieve procedure

Met het nieuwe uitstel van de Omgevingswet is voorlopig nog een Koninklijk Besluit nodig in de administratieve onteigeningsprocedure. De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan, maar ook de mogelijkheid van een beroep op zelfrealisatie blijft een aandachtspunt.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2020 en 2021 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Aan de hand van in het afgelopen jaar gewezen vonnissen en arresten worden diverse schadeloosstellingsaspecten besproken en wordt stilgestaan bij de rechterlijke toetsing van de onteigening.

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verandert de onteigeningsprocedure ingrijpend. De inwerkingtreding zal volgens verwachting weer worden uitgesteld, tot op zijn vroegst 1 april 2022. Wij nemen u mee in alle ins en outs van de nieuwe wet.

Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Tijdens het webinar is er ruime gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 10 juni 2021 Webinar Online

Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Administratieve procedure
14:45 Pauze
15:00 Gerechtelijke procedure en Omgevingswet
15.45 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Hanna Zeilmaker

Advocaat - Partner

Joske Hagelaars

Advocaat - Senior

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events