De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 24 juni 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Kwartaalupdate Q2 Aanbestedingsrecht
Webinar

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht

In aanvulling op onze jaarlijkse actualiteitenlezing over het aanbestedingsrecht, introduceert Dirkzwager nu ook de ‘Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht’.

Tijdens de ‘Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht’ worden in een uur de meest interessante ontwikkelingen en uitspraken binnen het aanbestedingsrecht van het afgelopen kwartaal besproken.

Op 24 juni 2021 praten wij u van 11:00 tot 12:00 uur graag bij over het tweede kwartaal, zodat u weer volledig op de hoogte bent. Denk hierbij aan:

 

  • Toename kort gedingen waarbij het realiteitsgehalte van de inschrijving van de winnaar ter discussie wordt gesteld
  • rechtsbescherming, in het bijzonder rechtsverwerking, hoger beroep en de wijziging van de Gids Proportionaliteit
  • (on)toelaatbaarheid van de relatieve beoordelingsmethodiek
  • Proportionaliteit en contractvoorwaarden (sociaal domein)de reikwijdte van het begrip ‘overheidsopdracht’
  • uitsluiting
  • toepasselijkheid van aanbestedingsrechtelijke beginselen bij inkoop door zorgverzekeraars

 

Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het webinar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanhelvoirt@dirkzwager.nl

 

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

 

 

Tickets Voor dit event
Gratis
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 24 juni 2021 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers.

Programma

10:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
11:00 Aanvang webinar
12:00 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Frank Cornelissen

Advocaat - Senior

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Liz Bras

Advocaat

Liz is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events