De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 24 juni 2020 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. WEBINAR: Digitale inzage en gegevensuitwisseling in de zorg - wat mag en moet er per 1 juli 2020?
Webinar

Digitale inzage en gegevensuitwisseling in de zorg - wat mag en moet er per 1 juli 2020?

Wilt u meer weten over wat er binnen uw zorginstelling kan, mag en moet per 1 juli 2020 op het gebied van elektronisch inzage en gegevensverwerking in de zorg? Dan is dit webinar wellicht iets voor u!

Al langere tijd wordt er vanuit de zorgsector en de overheid ingezet op digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De tendens is hierbij dat een goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling nodig is voor een goede kwaliteit van zorg.

Tegelijkertijd gelden er allerlei randvoorwaarden waaraan digitale gegevenswisseling in de zorg aan moet voldoen, zodat informatieoverdracht met inachtneming van het recht op privacy van de cliënt en veilig kan plaatsvinden. Deze randvoorwaarden zijn neergelegd in verschillende wetten en regels: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening bescherming (AVG en UAVG), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz).

Omdat de regels versnipperd in verschillende wetten en besluiten zijn opgenomen, is het voor zorgaanbieders in de praktijk lastig om de bestaande en toekomstige regels goed te doorgronden: wat mag er nu eigenlijk wel in niet op het gebied van digitale gegevensuitwisseling?

Moet er wel of geen toestemming worden gevraagd aan de cliënt? Maakt het hierbij een verschil dat er sprake is van een samenwerkingsverband? Hoe zit het met het medisch beroepsgeheim?

En wat moet een zorginstelling in haar organisatie regelen voor de ‘nieuwe’ rechten van de cliënt op ‘elektronische inzage’ en ‘afschrift van de logging’ per 1 juli 2020?

Deze vragen zullen onze specialisten Luuk Arends en Marloes Hulshof (advocaten Gezondheidszorg) beantwoorden op woensdag 24 juni om 14:00 uur tijdens het webinar ‘Digitale inzage en gegevensuitwisseling in de zorg - wat mag en moet er per 1 juli 2020?‘

 

Deelname aan dit webinar is kosteloos. Omdat wij ons webinar zo goed mogelijk willen laten aansluiten op prangende vragen of probleemsituaties uit de praktijk, kunt u eventuele vragen vooraf alvast toesturen aan m.hulshof@dirkzwager.nl. Wij zullen er dan naar streven om uw vragen in het webinar terug te laten komen.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Woensdag 24 juni 2020 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor alle zorgaanbieders.

Programma

13:50 uur Inloggen via ontvangen webinarlink (via Google Chrome)
14:00 uur Aanvang webinar
15:00 uur Einde webinar en aansluitend
15:00-15:30 uur Het vragen halfuurtje

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Marloes heeft een gecombineerde proces- en adviespraktijk op het gebied van het (klassieke) gezondheidsrecht. Zij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het patiëntenrecht, het medisch aansprakelijkheidsrecht, het medisch tuchtrecht, de kwaliteitswetgeving in de zorg en het privacyrecht. Haar cliënten zijn zowel individuele beroepsbeoefenaren als de grotere zorginstellingen en (medische) aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast adviseert Marloes zorgaanbieders, (semi)publieke instellingen en gemeenten met grote regelmaat over vraagstukken in het sociaal domein (de Wmo 2015 en de Jeugdwet). Vooral het privacyrecht in het sociaal domein is een onderwerp waar Marloes zich veelvuldig mee bezig houdt.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events