1. Home
  2. Facet7: evaluatietool bestuur toezicht

Facet7: Efficiënte evaluatietool voor bestuurders en toezichthouders

Vanuit het oogpunt van governance evalueren bestuurders en toezichthouders regelmatig hun samenwerking. Het is het basiselement van goed bestuur. Dit is onder meer vastgelegd in verschillende governancecodes en het kader Goed Bestuur. Veel sectoren hanteren hun eigen governancecodes, zoals bijvoorbeeld de Governancecode Zorg, de Corporate Governance Code en de Governancecode Cultuur.

Hoe functioneert het bestuur?

In de praktijk is er steeds meer aandacht voor de vraag: hoe functioneren wij als bestuurders en/of toezichthouders? Dan gaat het niet zozeer om de (financiële) resultaten, maar veel meer om het proces en de manier om tot die resultaten te komen. Daar spelen vragen als: hoe gaan wij met elkaar om? Is er sprake van onderling vertrouwen? Is er een heldere verantwoordelijkheids- en taakverdeling? Wordt ieders input gewaardeerd? Wat zijn de competenties en de sterke en zwakke punten binnen de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht? Door deze vragen te beantwoorden ontstaat een kans om nog beter te gaan functioneren.

Evaluatietool met snelle, concrete uitkomst

Facet7 is een online en offline evaluatietool met een concrete, visuele uitkomst en geeft in één oogopslag de stand van zaken binnen het bestuur weer. Het kan ingezet worden als hulpmiddel bij zowel een interne evaluatie en/of als basis dienen voor een volwaardige externe evaluatie.

Beter bestuur is beter voor de organisatie

Het doel is erachter te komen hoe het nu écht onderling gaat en wat de verstandhoudingen zijn, om zo een beter functionerend bestuur en/of toezicht te genereren. Dat leidt tot een betere organisatie. Facet7 signaleert knelpunten en geeft feedback met concrete handvatten om deze aan te pakken. Ook laat Facet7 zien waar de kracht van de bestuurders en toezichthouders ligt. Dit evaluatieproces duurt geen maanden, maar kan in drie weken worden gerealiseerd.

Facet7 kijkt vooral naar gedrag

Facet7 is uniek: de evaluatietool heeft een stevig wetenschappelijk fundament en een multidisciplinaire invalshoek. Het kijkt niet alleen naar juridische aspecten, maar veel meer naar het gedrag en de besluit- en oordeelsvorming. De betrokken specialisten van Dirkzwager en KokxDeVoogd hebben dan ook niet alleen een juridische, maar ook deels een cognitieve- en gedragswetenschappelijke achtergrond.

Facet7 leidt tot heldere analyse plus oplossingen

Facet7 gaat in op de zeven facetten van goed bestuur. Er zijn drie modules, van ‘licht’ naar ‘zwaar’. De (variërende) elementen van de modules zijn: een of meerdere (fysieke of digitale) gesprekken met de voorzitter (en de leden van het bestuur en/of het toezichthoudende orgaan). Verder een online vragenlijst die door alle betrokken functionarissen wordt ingevuld. Gevolgd door een heldere analyse van de vragenlijsten en de gesprekken, uitgewerkt in een overzichtelijk visueel rapport met concrete aandachtspunten en hulpmiddelen, plus een follow-up gesprek.

Facet7 is een adaptieve tool, en kan dus precies worden toegespitst op de betrokken organisatie en de behoefte van de bestuurders en/of toezichthouders.

Meer weten?

Wilt u het functioneren van uw bestuur en/of raad van toezicht naar een hoger niveau tillen? Erachter komen hoe het écht gaat binnen uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialist Charlotte Perquin-Deelen om te kijken wat Facet7 voor uw organisatie kan betekenen. Charlotte is te bereiken via perquin@dirkzwager.nl of via 024 381 3135.

Team Dirkzwager

Naast Charlotte Perquin-Deelen bestaat het team uit Deline Kruitbosch, Karen Verkerk, Thomas Massee, Rob van Houts en Dennis Hut

Podcast Facet 7