1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 521

Rechter: onrechtmatig beleid zorgkantoren bij inkoop Wlz. Hoe nu verder?

Op 1 oktober 2020 oordeelde de rechtbank Den Haag dat het inkoopkader voor de Wet langdurige zorg van 5 zorgkantoren onrechtmatig was. De rechter heeft de zorgkantoren daarnaast verboden de inkoopprocedures voort te zetten, zolang de zorgkantoren niet kunnen aantonen dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. In deze blog bespreken wij voornoemde uitspraak.

Verificatieplicht: hoe zit dat nou precies

In de Tender nieuwsbrief bespreken Tony van Wijk en Iris Neddaoui-Docter verschillende vragen over de verificatieplicht in aanbestedingsprocedures.

Certificaat in concept reden voor afwijzing

Een recente uitspraak van de Haarlemse kortgedingrechter onderstreept het belang voor inschrijvers om tijdig alle uitgevraagde stukken en documenten te verzamelen. Er is beperkte ruimte voor herstel van onvolledige inschrijvingen. Die ruimte is er in ieder geval niet als in de aanbestedingsstukken is opgenomen dat het gebrek tot een knock-out leidt.

Selecteren op basis van keurmerken en certificaten kan disproportioneel zijn

Sinds 2016 mogen keurmerken en certificaten worden verlangd en hoeven vergelijkbare maatregelen alleen te worden geaccepteerd als er onvoldoende gelegenheid is geweest deze keurmerken en certificaten te verkrijgen. De Commissie van Aanbestedingsexperts gaat in op de proportionaliteit van Kleurkeur certificaten en of er voldoende gelegenheid was deze te verkrijgen. Het antwoord is positief wat betreft het basis certificaat en negatief wat betreft het gevorderde certificaat.

Staatssteunregels toch van toepassing op zorgaanbieders?

Eén van de voorwaarden voor de toepasselijkheid van de Europese staatssteunregels is dat de betreffende steunmaatregel de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie beïnvloedt. De Europese Commissie (hierna: de Commissie) heeft de voorbije jaren verschillende malen besloten dat steun aan zorgaanbieders niet leidt tot beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten. Zaait de Commissie twijfel met een recent besluit waarin zij Nederlandse overheidssteun aan zorgaanbieders in het kader van COVID-19 goedkeurt?

De (financiële) gevolgen van het Corona-virus op een afgesloten pakketreis: deel 4

In mijn vorige blogs besprak ik de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor zowel de reiziger als de organisator van een pakketreis. Zo is de reiziger bij annulering onder omstandigheden annuleringskosten verschuldigd en heeft de reiziger in de meeste gevallen geen recht op vergoeding van eventuele schade. In mijn laatste blog van dit vierluik ga ik in op de mogelijkheid van de reiziger om dergelijke kosten en/of schade te verhalen op een reis- en/of annuleringsverzekering.

(Dwingende?) spoed bij ontwikkeling corona-app

Het nieuws staat er vol mee: de corona-app. Die moet het risico op overbelasting van de zorg verkleinen, en het kabinet in staat stellen om (onder andere) crisismaatregelen te verlichten. 18 en 19 april jl. vond een appathon plaats waarin voorstellen voor de ‘corona-app’ werden gepresenteerd (en bekritiseerd). Uit nieuwsbronnen volgt dat Minister De Jonge dinsdagnacht aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat de gewenste corona-app nog niet tussen de gepresenteerde oplossingen zat, dus de zoektocht is nog (lang) niet ten einde. Eerder schreven we al dat het aanbestedingsrecht tijdens de coronacrisis onverkort geldt. Hoe past de inkoop van de corona-app, via onder meer de appathon, binnen de aanbestedingsplicht van de Staat (het ministerie van VWS)?

Maatregelen voor jeugdzorginkoop gemeenten

Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) kondigen in een recente brief aan de Tweede Kamer een groot aantal maatregelen aan om de organisatie en daarmee de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg te verbeteren. Een drietal maatregelen is relevant voor de aanbestedingen en open house-inkoop van gemeenten.

Commissie breidt staatssteunmogelijkheden ter bestrijding Covid-19 / Corona uit

Op 19 maart 2020 heeft de Europese Commissie een tijdelijke kaderregeling aangenomen op basis waarvan lidstaten na haar goedkeuring staatssteun kunnen verlenen ter bestrijding van het nieuwste Coronavirus Covid-19. Op 3 april 2020 heeft de Europese Commissie het toepassingsbereik van de kaderregeling verruimd, zodat lidstaten ook mogelijkheden krijgen voor rechtmatige onderzoeks- & ontwikkelingssteun ter bestrijding van Coronavirus Covid 19.

Aanbestedingskort geding in Coronatijd

Aanbestedingskort gedingen gaan -in ieder geval bij de rechtbank Arnhem- door ondanks de Coronamaatregelen. De behandeling vindt uiteraard wel op aangepaste wijze plaats; pleitnota’s worden vooraf ingediend en de mondelinge behandeling gebeurt telefonisch. Zo blijkt ook uit een vonnis van 1 april waarbij de provincie Gelderland in het gelijk is gesteld in het kader van een aanbesteding voor onderhoud van bomen.

1 2 3 4 5 6
...
44