De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 155

Huurindexatie met terugwerkende kracht

Het is gebruikelijk om jaarlijks de huurprijs van een onroerende zaak te indexeren. In de praktijk w...

Jasper Molenaar
Lees meer

Mededeling vaststellingsbesluit bestemmingsplan aan indieners van zienswijzen

Met ingang van 15 juli 2009 (Stb. 2009, 297) is de bestemmingsplanprocedure gewijzigd. Deze wijzigin...

Jasper Molenaar
Lees meer

Domiciliekeuze en ingebrekestelling

Bij de (ver)koop van een onroerende zaak wordt in de koop- en leveringsakte ter uitvoering van de ov...

Jasper Molenaar
Lees meer

Wat betekent de term ‘schone grondverklaring’?

Bij onroerend goed transacties is het gebruikelijk dat verkoper en koper afspraken maken omtrent mog...

Jasper Molenaar
Lees meer

Het relativiteitsvereiste van de Crisis- en herstelwet (Chw)

Onder de Chw heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State reeds op 19 januari 2011 en...

Jasper Molenaar
Lees meer

Crisis- en Herstelwet: gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluiten van andere gemeenten of de provincie

Sinds 31 maart 2010 zorgt de Crisis- en herstelwet (Chw) voor kortere procedures waardoor bouwprojec...

Jasper Molenaar
Lees meer

Voortzetting huurovereenkomst samenwoner

Bij het overlijden van een huurder zet de medehuurder op grond van de wet (artikel 7:268 lid 1 BW) d...

Jasper Molenaar
Lees meer

Eerste rechtspraak relativiteitsvereiste onder Crisis- en Herstelwet

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. De wet zorgt voor kortere procedures, wa...

Jasper Molenaar
Lees meer

Oude project- of vrijstellingsbesluiten niet meer bruikbaar onder Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Geconsta...

Jasper Molenaar
Lees meer

Dringend eigen gebruik en renovatie

De huur van een woonruimte kan door een verhuurder slechts worden opgezegd op grond van een beperkt ...

Jasper Molenaar
Lees meer

Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Het eventuele succes van een winkelcentrum is mede afhankelijk van de diversiteit van het winkelaanb...

Jasper Molenaar
Lees meer
1
...
8 9 10 11 12 13