1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 332

Consumer products: snelle maatregelen bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Producenten van consumer products, zoals kleding, slaap-, badkamer- en keukenaccessoires, meubels en dergelijke, maar ook producten uit de food- en beverages markt, kunnen vaak bescherming inroepen van intellectuele eigendomsrechten. Daarbij gaat het meestal om het auteursrecht, modellenrecht en/of merkenrecht.InleidingSedert 1 mei 2007 biedt de Nederlandse wet de rechter de mogelijkheid om in spoedeisende zaken een ‘onmiddellijke voorziening’ te geven bij (dreigende) inbreuk op dergelijke in...

Informatieplicht van debiteuren

“Ik ben alles kwijt, ik heb alleen mijn huis nog” aldus Dirk Scheringa maandag 19 oktober 2009 tijdens een persconferentie. Opponent Lakeman geloofde er niets van. Volgens hem heeft Scheringa tussen 1998 en 2007 zo’n 45 miljoen naar een privérekening overgemaakt. Hoe transparant moet een debiteur zijn ten opzicht van zijn schuldeisers? Wat betreft de informatieplicht van debiteuren is bij de parlementaire behandeling van het eerste gedeelte van de Invoeringswet van de Boeken 3, 5 en 6 NBW (me...

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

In een interview met het FD (donderdag 29 oktober 2009) geeft minister van Jusititie Hirsch Ballin aan dat wat hem betreft de toegang tot de Ondernemingskamer moet worden beperkt voor kleinere aandeelhouders. Vandaag stuurt hij zijn voorstel voor een aanpassing van de procedure rondom het enquêterecht ter consultatie naar alle belanghebbenden, zoals beursgenoteerde ondernemingen en beleggersverenigingen. Voor de zomer van 2010 moet dit resulteren in een wetsvoorstel. Bij acceptatie van het vo...

Invorderen in buitenland wordt makkelijker

Verreweg de meeste Nederlandse ondernemers die zaken doen met partijen over de grens, krijgen vroeg of laat te maken met wanbetalers die in het buitenland gevestigd zijn. Als Nederlandse ondernemer heeft u dan vaak het gevoel dat het lastig is uw vordering in het buitenland te incasseren. Dat dit niet (altijd) terecht is, leest u in dit artikel. Wat is de Europese Executoriale Titel?Tot voor kort kon u met een Nederlands vonnis, waarin uw buitenlandse wederpartij was veroordeeld tot betaling...

Aanbod meubels op buitenlandse website onrechtmatig in Nederland

Het aanbieden van inbreukmakende meubels op een Italiaanse website kan ook in Nederland onrechtmatig zijn. In een zaak tussen Dimensione en Cassina (e.a.) oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van 22 september 2009 dat daarvan sprake is. Het Hof bevestigt daarmee grotendeels het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 februari 2009.In deze zaak is het volgende aan de hand. Dimensione exploiteert vanuit Italië een website (www.dimensione-bauha...

Bewijsbeslag in niet-IE-zaak toegestaan

In geschillen omtrent Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) is het mogelijk om beslag tot bescherming van bewijs te leggen, zogenoemd bewijsbeslag. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde bewijsstukken worden vernietigd of verduisterd. Deze regeling geldt uitsluitend voor geschillen omtrent IE-rechten. Interessant daarom is een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Rotterdam (LJN: BJ7141), waarin de voorzieningenrechter oordeelde – kort gezegd – dat bewijsbeslag in een niet IE-k...

Vergaande mogelijkheden bewijsbeslag bij (mogelijke) schending intellectuele eigendom

Als u een octrooi, een merk, een handelsnaam of een databank bezit of het auteursrecht heeft op een zelfgeschreven artikel, bent u daar intellectueel eigenaar van. Anderen mogen er niet mee aan de haal gaan. Gebeurt dat toch, dan is dat een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrecht. Sinds 1 mei 2007 hebt u veel meer mogelijkheden om daarvoor bewijs te verzamelen.Het is niet altijd eenvoudig te bewijzen dat er inbreuk gemaakt wordt op een bepaald intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke si...

Schadevergoeding in kort geding IE-zaken

Voorschot op schadevergoeding in kort geding: komt de Hoge Raad terug op HBS/Danestyle?De Hoge Raad heeft onlangs in een burengeschil een interessant arrest gewezen over toewijzing van een voorschot tot betaling van een geldvordering in kort geding.[1] Het is de vraag of de regel uit dit arrest ook opgaat ter zake van het vorderen van een voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken en of het standaardarrest HBS/Danestyle thans nog wel geldig is.HBS/DanestyleIn het HBS/Danestyle-arrest oo...

1
...
23 24 25 26 27 28