De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 784

Wetsvoorstel tot aanvulling van de Awb met nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad ingediend

Op 2 februari jongstleden is het wetsvoorstel overheidsaansprakelijkheidsrecht ingediend. Het wetsvo...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Onteigeningsmiddel te zwaar voor beheer en onderhoud ecologische verbindingszone

Het KB van 3 februari 2011 (onteigeningsplan Overdiepse Polder) betreft de onteigening van gronden t...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Omvang toetsing rechtmatigheid onteigening in gerechtelijke fase

In zijn conclusie voor het (art. 81 RO-)arrest van de Hoge Raad van 18 februari 2011 heeft A-G mr. W...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken die horen bij een milieu-effectrapport hoeven ter inzage te worden gelegd bij een ...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Belangrijk arrest Hoge Raad over terugvordering (art. 61 Onteigeningswet)

Op 25 februari 2011 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zogenaamde terugvorderingszaken van de g...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Actieve openbaarmaking, ook dan geldt artikel 6, vijfde lid van de Wob

In ondermeer zijn uitspraak van 15 december 2010 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Wob van toepass...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

De gemeente Zoetermeer had verzoeken om nadeelcompensatie afgewezen omdat er volgens de door Zoeterm...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Nadeelcompensatie: vergoeding van 75 % van winstderving/inkomensschade wegens normaal maatschappelijk risico is toegestaan

In zijn uitspraak van 9 februari 2011, 201002871/1/H2, heeft de Afdeling bevestigd dat een aftrek op...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Op 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een uitspraak zijn beslis...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Afdeling bestuursrechtspraak over inbrengwaarde in exploitatieplan: taxatie van onafhankelijk deskundige én onderbouwing complexwaarde aangewezen

In een andere uitspraak van 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld over de...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Afdeling bevestigt dat vergelijkbaar maar intensiever gebruik ook “afwijkend gebruik” is

De raad van de gemeente Zuidplas (voorheen: de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle) heeft gronden aange...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Beroep tegen ingetrokken voorkeursrecht alleen ontvankelijk indien schade aannemelijk is gemaakt

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 16 september 2008 een twee jaar eerder gevestigd voorke...

Hanna Zeilmaker
Lees meer
1
...
53 54 55 56 57
...
66