1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 35

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Het controlesysteem dat ziet op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voor criminele en terroristische doeleinden gaat op de schop. De verwachting is dat per 1 januari 2011 het huidige systeem van preventief toezicht zal worden vervangen door een nieuw stelsel van permanente controle. Niet langer zal dan een verklaring van geen bezwaar vereist zijn voor de oprichting van een BV of NV of voor het wijzigen van statuten. Met de komst van het nieuwe stelsel zal de reikwijdt...

De stekker uit de Splitsingswet?

Energiebedrijven Delta, Eneco en Essent behaalden twee weken geleden een overwinning op de Staat bij het gerechtshof Den Haag (LJN: BM8494, BM8494 en BM8496). De zogenaamde Splitsingswet die de energiemaatschappijen verplicht tot afsplitsing van hun netwerkbedrijf is voorlopig van de baan. Volgens het hof is deze wet in strijd met het Europese recht. Maar de strijd is nog niet gestreden. Wat volgt is een nieuw hoofdstuk bij de Hoge Raad nu de Staat direct heeft aangekondigd in cassatie te gaa...

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de aankomende veranderingen die het wetsvoorstel met zich brengt. De kantonrechterDe kantonrechter is één van de meest toegankelijke gerechtsinstanties van...

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,-- naar € 25.000,--. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de aankomende veranderingen die het wetsvoorstel met zich brengt.De kantonrechterDe kantonrechter is één van de meest toegankelijke gerechtsinstanties va...

Dichtgedraaide geldkraan

In de mei-editie van het tijdschrift BV Rendement is een artikel gepubliceerd van Thomas Lampe over opzegging en weigering van kredieten door banken. In dit artikel worden aan de hand van een checklist de factoren geschetst waaraan het opzeggen van een krediet moet voldoen. Lees het artikel  hier na.

Dichtgedraaide geldkraan

In de mei-editie van het tijdschrift BV Rendement is een artikel gepubliceerd van Thomas Lampe over opzegging en weigering van kredieten door banken. In dit artikel worden aan de hand van een checklist de factoren geschetst waaraan het opzeggen van een krediet moet voldoen. Lees het artikel  hier na.

Kiezen of delen - selectieve betaling van crediteuren

Bestuurders van ondernemingen in financiële nood moeten moeilijke beslissingen nemen om te kunnen overleven. Onderdeel van zo’n reddingspoging kan selectieve betaling zijn; crediteuren die de onderneming nodig heeft om haar bestaan veilig te stellen, worden als eerste betaald. Onlangs is in een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch weer eens beoordeeld vanaf welk moment een bestuurder niet langer meer selectief haar crediteuren mag betalen en de handdoek in de ring moet gooien (Hof ’s-H...

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat.Onderstaande publicatie en de begroting AFM 2010  is na te lezen via: http://www.dzw.gr/20a86 Thema’s 2010Na inventarisatie van de belangrijkste...

FOXChange: kennisportal voor corporate finance en bedrijfsoverdrachten

www.foxchange.nl is dé kennissite voor adviseurs bij fusies en overnames. De portal voorziet adviseurs van relevante, meest up-to-date kennis over bedrijfsoverdrachten. Het doel van FOXChange is ondersteuning bieden bij het leveren van hoogwaardig advies en begeleiding in het fusie- en overnameproces. Uit onderzoek blijkt dat fusie- en overnametrajecten kennis en ervaring van de betrokken adviseurs, in combinatie met een zorgvuldig gestuurd proces, het verschil in succes maken. FOXChange heef...

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

In een interview met het FD (donderdag 29 oktober 2009) geeft minister van Jusititie Hirsch Ballin aan dat wat hem betreft de toegang tot de Ondernemingskamer moet worden beperkt voor kleinere aandeelhouders. Vandaag stuurt hij zijn voorstel voor een aanpassing van de procedure rondom het enquêterecht ter consultatie naar alle belanghebbenden, zoals beursgenoteerde ondernemingen en beleggersverenigingen. Voor de zomer van 2010 moet dit resulteren in een wetsvoorstel. Bij acceptatie van het vo...

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Door de financiële crisis zijn banken zeer terughoudend met kredietverstrekking. Ze zijn niet alleen zuinig met nieuwe kredieten, maar ook met reeds gecommitteerde kredietfaciliteiten. Bij de geringste concrete (juridische) aanleiding wordt de geldkraan dichtgedraaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. Het gevolg is echter wel dat kredietnemers in problemen kunnen komen als ze hun dagelijkse werkzaamheden niet gefinancierd krijgen. Herstructurering biedt wellicht uitkomst.Faillissement of...

1 2 3