1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 8

Salaris te laat betaald? Geen 40 euro lumpsum voor werknemers!

Volgens een beslissing van de Duitse Federale rechtbank in arbeidszaken (“BAG”) van eind 2018 kunnen werknemers geen lumpsum (een vaste financiële bijdrage) claimen in het geval de werkgever het salaris te laat betaalt.

Werkgevers in Duitsland, let op: geen verval van vakantiedagen zonder werknemer te informeren over vervaltermijnen!

In een beslissing van februari 2019 heeft de Duitse Federale rechtbank voor arbeidszaken (BAG, Urt. v. 19.02.2019, dossiernummer 9 AZR 541/15) de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van november 2018 in zijn rechtspraak overgenomen. Volgens deze nieuwe rechtspraak vervallen niet-opgenomen vakantiedagen niet binnen de vervaltermijnen, indien de werkgever de werknemer niet over zijn of haar vakantiedagen en de vervaltermijnen heeft geïnformeerd. Het volgen van deze rechtspraak voor werkgever zijn enorm.

Grensoverschrijdende detachering van werknemers – aanscherping van het detacheringsrecht

In de zomer van dit jaar heeft de Europese Unie een wijziging aangenomen voor de sinds 1996 geldende Detacheringsrichtlijn. De gewijzigde richtlijn moet door de nationale wetgevers op 30 juli 2020 zijn omgezet in nationaal recht. In dit artikel ga ik in op de wezenlijke wettelijke gevolgen waarmee de wijziging van de richtlijn gepaard gaat.

Omdat doden geen vakantie opnemen

In november van dit jaar heeft het Europees Hof op verzoek van de hoogste Duitse arbeidsrechter opnieuw bepaald dat het wettelijke vakantietegoed van een werknemer niet verloren gaat bij diens overlijden. De erfgenamen kunnen juist aanspraak maken op het recht op vereffening dat bij het overlijden van de werknemer ontstaat.

Naderhand claimen van vakantievergoeding

In overeenstemming met Duits recht kan een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een financiële vergoeding eisen voor niet opgenomen vakantiedagen.

Ongeldigheid van contractuele vervalclausules in arbeidsovereenkomsten

De nieuwe uitspraak van de Duitse federale rechtbank voor arbeidszaken doet vermoeden dat vervalclausules in een standaardformulier arbeidsovereenkomst wegens schending van de transparantieverplichting (§ 307 BGB, Duits burgerlijk wetboek) niet van kracht zijn.

Nog geen privacyverklaring op uw homepage? Dan wordt het nu echt tijd!

Wie op zijn homepage geen privacyverklaring heeft die conform de voorschriften is, kan op straffe van aanzienlijke boetes een verbod opgelegd krijgen om zijn homepage online te zetten. Dit geldt met name wanneer niet voldaan wordt aan de informatieplichten op grond van artikel 13 AVG.

Buitengewoon opzeggen? – subsidiair met de wettelijke opzegtermijn!

Wat bij de rechtbanken voor arbeidszaken al langer bekend is, moeten nu ook de rechtbanken van eerste aanleg en beroep leren: het is mogelijk een huurcontract eerst buitengewoon en tegelijkertijd subsidiair met de wettelijke opzegtermijn op te zeggen. Dit heeft het voordeel dat indien de buitengewone opzegging het contract niet beëindigt, er een beëindiging door de reeds subsidiair met de wettelijke opzegtermijn gedane opzegging plaats kan vinden.