1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 195

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht I: wat verandert er?

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht I: wat verandert er?Per 1 januari 2018 treedt de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking.Wat verandert er?Onder de huidige wettelijke regeling (voor de inwerkingtreding van de wetswijziging) houdt trouwen zonder het maken van huwelijksvoorwaarden in dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van beide echtgenoten gaan tot het gezamenlijke vermogen (de gemeenschap) behoren....

Hof weigert BOF voor aandelen in Vastgoed B.V.

Het gerechtshof Den Haag heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan in een zaak waarbij in geschil was of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van toepassing was op de vererving van aandelen in een Vastgoed B.V.De feiten lagen als volgt.D is in 2012 is overleden. Tot de nalatenschap behoorde 10 percent van de preferente aandelen in E B.V. Deze vennootschap was enig aandeelhouder van F B.V. Tot de gemeenschap behoorden tevens alle aandelen in G B.V. , die enig aandeelhouder was van H B.V. (hier...

Overdracht van verhuurd pand leidde tevens tot overgang van bankgarantie

X is eigenaar geworden van een kantoorgebouw. Daarin huurt L&H een kantoorruimte. L&H gaat echter failliet, waarna X een beroep doet op een bankgarantie. Die bankgarantie was door de bank verstrekt voordat X eigenaar werd van het kantoorgebouw, ten behoeve van de “verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n)”. De bank heeft aan het betalingsverzoek van X voldaan, en het uitbetaalde bedrag ten laste gebracht van het positieve banksaldo van L&H.Tegen het inwilligen van het betalingsverzo...

De ondertekening van een notariële akte door een blinde of slechtziende cliënt

De ondertekening van de notariële akte door de verschijnende persoon is een belangrijk onderdeel in het proces dat leidt tot de totstandkoming van die akte. De betekenis van het plaatsen van de handtekening kan als volgt worden omschreven: een gedraging die in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een aanvaarding van hetgeen in die akte is vermeld, aangezien anderen (waaronder de wederpartij en de notaris) ervan uit mogen gaan dat degene die de handtekening onder de akte plaatst, zi...

Europese verklaring van Erfrecht

Bent u erfgenaam van iemand die in Nederland is overleden, maar een buitenlandse nationaliteit heeft, een buitenlandse woon- of verblijfplaats, een buitenlands testament of in het buitenland gelegen onroerend goed heeft, dan kan het zijn dat u een Europese verklaring van Erfrecht nodig heeft. Wat is Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE) en wanneer kunt u de Verklaring gebruiken?

Testamentvormen III: de tweetrapsmaking

Het maken van een testament is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel belangrijk zijn. Zo regelt een goed testament onder meer dat het vermogen bij de juiste persoon komt, er niet onnodig veel erfbelasting hoeft te worden betaald en de langstlevende partner verzorgd achterblijft.In voorgaande artikelen werden de wettelijke verdeling en het combinatietestament besproken. Een andere testamentvorm is het tweetrapstestament (ook wel radartestament genoemd). De constructie kan overigens ook...

Testamentvormen II: het combinatietestament

Het maken van een testament is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel belangrijk zijn. Zo regelt een goed testament onder meer dat het vermogen bij de juiste persoon komt, er niet onnodig veel erfbelasting hoeft te worden betaald en de langstlevende partner verzorgd achterblijft.In een vorig artikel  is de wettelijke verdeling besproken. In bepaalde gevallen kan de wettelijke verdeling niet flexibel genoeg zijn, een combinatietestament biedt dan uitkomst.Het voordeel van de wettelijke...

NSW-Landgoed en uw nalatenschap

Behoort een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW) tot uw vermogen en wilt u voorkomen dat uw erfgenamen onnodig (veel) erfbelasting betalen, dan is het goed om een blik op uw testament te laten werpen.Hieronder ga ik in hoofdlijnen in op het belang van een goed testament in verband met de NSW-faciliteit voor de erfbelasting.[1]NSW-faciliteitVoor de verkrijging van een gerangschikt NSW-landgoed geldt een voorwaardelijke invorderingsvrijstelling. Dat betekent dat de belastingdien...

Testamentvormen I: de wettelijke verdeling

Het maken van een testament is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel belangrijk zijn. Zo regelt een goed testament onder meer dat het vermogen bij de juiste persoon komt, er niet onnodig veel erfbelasting hoeft te worden betaald en de langstlevende partner verzorgd achterblijft.Wanneer iemand overlijdt zonder het maken van een testament en een partner en kinderen achterlaat dan geldt de wettelijke verdeling. Deze automatische verdeling geldt sinds 2003 voor gehuwden en geregistreerd p...

Geen recht op terugneming ex art. 61 Fw ondanks huwelijkse voorwaarden

Een vrouw is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met een man. Enkele jaren later hebben partijen huwelijkse voorwaarden opgesteld, waarbij elke huwelijksgoederengemeenschap werd uitgesloten. Partijen verkrijgen een woning in gezamenlijke eigendom tegen een koopsom van € 730.000 (k.k.). Ter financiering van de koop sluiten ze een hypothecaire lening bij de Rabobank voor € 460.000 af en daarnaast sluiten ze nog een lening af voor € 473.000. De man wordt enige tijd later in staat van fai...

Hoge Raad: afstorten pensioen in eigen beheer DGA na echtscheiding; de pijn van het tekort moet worden verdeeld!

InleidingDe Hoge Raad heeft op 14 april 2017 een interessant arrest gewezen over het afstorten van een pensioenverplichting in eigen beheer na een echtscheiding van een directeur-grootaandeelhouder (DGA).Wet verevening pensioenrechten bij scheidingAllereerst wat achtergrond.Bij een echtscheiding hebben gewezen partners recht op verevening van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken. Dat recht is gebaseerd op de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Verevening is niet aan...

1
...
4 5 6 7 8
...
17