Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

De ontbindende voorwaarde nogmaals beoordeeld

In een opmerkelijke uitspraak van de kantonrechter te Lelystad van 8 december 2010 kwam de geldighei...

Geeke Hissink (uit dienst)
Lees meer

Overgang van onderneming, toch beperkte mate van invloed mogelijk?

Op 21 januari jl. heeft het Europees Hof van Justitie EG zich opnieuw uitgelaten over het leerstuk v...

Geeke Hissink (uit dienst)
Lees meer

Planschade: geen risicoaanvaarding/verwijtbaar stilzitten bij opvolgende voorbereidingsbesluiten

Het is vaste rechtspraak bij planschadezaken dat een eigenaar slechts dan aanspraak heeft op plansch...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

De laatste tijd gaan veel aanbestedingskort gedingen over de vraag of er strategisch (= geldig) of m...

Tony van Wijk
Lees meer

Voor de vaststelling van een recht tot uitsluitend gebruik van een gedeelte van een in een splitsing betrokken registergoed oordeelt de Hoge Raad, dat de splitsingsakte en een onverplicht gemaakte splitsingstekening bepalend zijn.

Op 28 januari jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld in een geschil tussen twee appartementseigenaren ove...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

“Glastuinbouwbedrijvenlandschap” is niet-agrarische bestemming

De gemeente Zuidplas (voorheen: Zevenhuizen-Moerkapelle) heeft gronden aangewezen waarop de Wet voor...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Artikel in PensioenAdvies over pensioen bij (de)privatisering

Vrijdag 18 maart jl. is in het tijdschrift PensioenAdvies een artikel van Frédérique Hoppers en Henk...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Zonder uitdrukkelijke aanvaarding ruilverkavelingslasten, moeten deze door verkoper worden voldaan

Bij de overdracht van onroerende zaken dient de verkoper er voor te waken dat juridische lasten en b...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

Geen reden voor analoge toepassing art. 27 Wvg

De rechtbank Dordrecht heeft zich bij beschikking van 16 maart 2011 uitgelaten over een verzoek ex a...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Geen noodzaak tot onteigening indien bestemming niet (langer) kan worden gerealiseerd

De Kroon heeft bij KB van 3 maart 2011 (onteigeningsplan Bentwoud) op verzoek van Gedeputeerde State...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Totstandkoming anterieure overeenkomst speelt rol bij begrenzing plangebied

De gemeenteraad van Landerd heeft op 1 juli 2010 het bestemmingsplan “Repelakker” vastgesteld. De ei...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Gemeente is bevoegd erfpachtsrecht op te zeggen wegens gebruik als hennepkwekerij

Bij de uitgifte van een perceel in erfpacht is het gebruikelijk dat een bepaling wordt opgenomen die...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer
1
...
97 98 99 100 101
...
118