1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 270

Kwalitatief recht, heilmiddel voor de cessie?

Bij de overdracht van vastgoed worden diverse garanties mee overgedragen. In de situatie dat garanties niet middels cessie worden overgedragen aan de koper, kan het kwalitatief recht uitkomst bieden. Een kwalitatief recht is een uit een overeenkomst voortvloeiend persoonlijk recht dat toekomt aan een rechthebbende op een goed en met dat goed een verband houdt. Dit verband houdt in dat het recht overgaat op de verkrijger bij een overdracht van het goed. Slechts de verkrijger van het goed heeft...

Hypotheek en huur

Al enige tijd heeft de markt te kampen met dalende verkopen. Als gevolg van het langer te koop staan van bedrijfspanden en woningen wordt steeds vaker een ruimte te huur aangeboden voor kortere of langere termijn. In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vraag wat de gevolgen zijn als een verhuurde ruimte gedurende de huurperiode middels een executieveiling verkocht wordt?“Koop breekt geen huur”Een executieveiling is een middel om snel tot verkoop over te gaan. Een sterk rechtsbeginsel...

Over erfdienstbaarheden

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Alle andere zakelijke rechten zijn afgeleid van dit eigendomsrecht, zoals beperkte rechten. Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht en gaat om een dulden of niet te doen ten aanzien van feitelijk gedrag (en niet met betrekking tot rechtshandelingen). Is of de koper zich bewust van alle geldende beperkingen en de consequenties?

Erfpachtcanon, eenmaal afgekocht altijd afgekocht?

Bij de vestiging van een recht van erfpacht kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd om op al dan niet terugkerende tijdstippen een geldsom – de canon – te betalen, aldus artikel 5:85 lid 2 BW. In tegenstelling tot onder het oude recht is de verplichting tot betaling van een canon niet essentieel, maar facultatief. Daardoor is het mogelijk dat de verplichting tot betaling van een canon wordt afgekocht.

Deeltijdgebruik van onroerend goed, goederenrechtelijk mogelijk?

Het verschijnsel van deeltijdgebruik van onroerend goed, ook wel time share genoemd, is in de Nederlandse wet geen onbekende. Ter uitvoering van een Europese Richtlijn (nr. 94/97/EG) uit 1994 is afdeling 1A van boek 7 BW ingevoerd. Deze afdeling beperkt zich, kort gezegd, op de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken. Daarbij dient de koop, voor zover hier relevant, te worden gezien als een overeenkomst of samenstel van overeenkomsten die aan de koper een zakelijk of pe...

Appartementsrecht en recht van opstal

De wijziging van het appartementsrecht van 1 mei 2005 heeft de mogelijkheid voor een appartementseigenaar geopend om zonder medewerking van de overige appartementseigenaars en beperkt gerechtigden een recht van opstal te vestigen op zijn appartementsrecht. Met deze wetswijziging is echter nog niet ieder probleem bij het vestigen van rechten van opstal op appartementen uit de wereld geholpen. In deze bijdrage in het tijdschrift Vastgoedrecht (nummer 3 van 2007) wordt hieraan uitvoerig aandacht...

1
...
18 19 20 21 22 23