1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 270

Werkgevers in Duitsland, let op: geen verval van vakantiedagen zonder werknemer te informeren over vervaltermijnen!

In een beslissing van februari 2019 heeft de Duitse Federale rechtbank voor arbeidszaken (BAG, Urt. v. 19.02.2019, dossiernummer 9 AZR 541/15) de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van november 2018 in zijn rechtspraak overgenomen. Volgens deze nieuwe rechtspraak vervallen niet-opgenomen vakantiedagen niet binnen de vervaltermijnen, indien de werkgever de werknemer niet over zijn of haar vakantiedagen en de vervaltermijnen heeft geïnformeerd. Het volgen van deze rechtspraak voor werkgever zijn enorm.

Tuchtklacht als stuiting in civiele procedure?

In een zaak die werd voorgelegd aan het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden stond de vraag centraal of een tuchtklacht gezien kan worden als een schriftelijke stuiting van de lopende verjaringstermijn ex art. 3:317 lid 1 BW.

Grensoverschrijdende detachering van werknemers – aanscherping van het detacheringsrecht

In de zomer van dit jaar heeft de Europese Unie een wijziging aangenomen voor de sinds 1996 geldende Detacheringsrichtlijn. De gewijzigde richtlijn moet door de nationale wetgevers op 30 juli 2020 zijn omgezet in nationaal recht. In dit artikel ga ik in op de wezenlijke wettelijke gevolgen waarmee de wijziging van de richtlijn gepaard gaat.

Omdat doden geen vakantie opnemen

In november van dit jaar heeft het Europees Hof op verzoek van de hoogste Duitse arbeidsrechter opnieuw bepaald dat het wettelijke vakantietegoed van een werknemer niet verloren gaat bij diens overlijden. De erfgenamen kunnen juist aanspraak maken op het recht op vereffening dat bij het overlijden van de werknemer ontstaat.

Bestuurder van een Duitse GmbH: de civiele en fiscale aandachtspunten

Bij de keuze om een GmbH op te richten, is het erg belangrijk om de juridische en fiscale aspecten helder voor ogen te hebben. Een van de aspecten is het aanstellen van een bestuur van de Duitse vennootschap. In Duitsland werkt het vaak nét even anders. Daarnaast spelen er ook diverse fiscale aspecten. Wij hebben de belangrijkste juridische én fiscale aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Naderhand claimen van vakantievergoeding

In overeenstemming met Duits recht kan een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een financiële vergoeding eisen voor niet opgenomen vakantiedagen.

Ongeldigheid van contractuele vervalclausules in arbeidsovereenkomsten

De nieuwe uitspraak van de Duitse federale rechtbank voor arbeidszaken doet vermoeden dat vervalclausules in een standaardformulier arbeidsovereenkomst wegens schending van de transparantieverplichting (§ 307 BGB, Duits burgerlijk wetboek) niet van kracht zijn.

Duits vastgoed: Nog actie in 2018?

Nadat de tarieven in Duitsland de afgelopen jaren flink zijn gestegen, wijzigt nu de regelgeving voor de heffing van overdrachtsbelasting ("Grunderwerbsteuer"). Hierdoor zal bij de overgang van aandelen in vennootschappen met Duits vastgoed veel sneller overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Verwacht wordt dat regelgeving op 1 januari 2019 in werking treedt, waarbij eerdere transacties mogelijk meewegen. Hierdoor kan het zinvol zijn om nog dit jaar, onder de huidige regelgeving, in actie te komen.

Nog geen privacyverklaring op uw homepage? Dan wordt het nu echt tijd!

Wie op zijn homepage geen privacyverklaring heeft die conform de voorschriften is, kan op straffe van aanzienlijke boetes een verbod opgelegd krijgen om zijn homepage online te zetten. Dit geldt met name wanneer niet voldaan wordt aan de informatieplichten op grond van artikel 13 AVG.

1
...
4 5 6 7 8
...
23