1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 259

Bewijsvoering bij productaansprakelijkheid

Veel producenten worden geconfronteerd met productaansprakelijkheidsclaims. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, is de verdeling van de bewijslast een belangrijke factor voor de uitkomst van de procedure.

Belastingverlaging in Duitsland: wel zo solidair?

Het stond in Duitsland al langer op de agenda: het afschaffen van de Solidaritätszuschlag. Eind vorige week heeft de Duitse minister van Financiën een wetsvoorstel ingediend. Als het aan hem ligt betaalt het grootste deel van de belastingplichtigen in Duitsland straks geen toeslag meer.

Duits vastgoed: actie in 2019!

Al jarenlang is de overdrachtsbelasting in Duitsland een veel besproken onderwerp. Vaak wordt de heffing van Duitse overdrachtsbelasting voorkomen via de overdracht van aandelen in vennootschappen met Duits vastgoed. Begin 2018 werd vanuit de politiek wederom de wens uitgesproken, hier iets aan te willen doen. Begin mei 2019 is eindelijk een wetsvoorstel ingediend. Met name op het gebied van het overgangsrecht, zijn er echter enkele opmerkelijke bepalingen opgenomen. in dit artikel gaan wij nader in op de inhoud van het wetsvoorstel en besteden we extra aandacht aan het overgangsrecht dat is opgenomen.

Overname van werknemers van een failliet bedrijf: de voor- en nadelen

Bij de overname van een bedrijf spelen arbeidsrechtelijke aspecten een belangrijke rol. Dit geldt vanzelfsprekend al bij de aankoop van een economisch florerend bedrijf, maar speelt een nog grotere rol bij de aankoop van een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert. Na de faillietverklaring gelden namelijk bepaalde arbeidsrechtelijke bijzonderheden die voordelig kunnen zijn voor de koper.

Nieuwe Duitse subsidie op R&D werkzaamheden

Duitsland is een van de weinige landen binnen Europa, die tot op heden geen fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden kent. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Duitsland is van plan om op korte termijn een nieuwe fiscale faciliteit voor R&D werkzaamheden in te voeren. Er ligt zelfs al een wetsontwerp. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per onderneming per jaar.

Salaris te laat betaald? Geen 40 euro lumpsum voor werknemers!

Volgens een beslissing van de Duitse Federale rechtbank in arbeidszaken (“BAG”) van eind 2018 kunnen werknemers geen lumpsum (een vaste financiële bijdrage) claimen in het geval de werkgever het salaris te laat betaalt.

Werkgevers in Duitsland, let op: geen verval van vakantiedagen zonder werknemer te informeren over vervaltermijnen!

In een beslissing van februari 2019 heeft de Duitse Federale rechtbank voor arbeidszaken (BAG, Urt. v. 19.02.2019, dossiernummer 9 AZR 541/15) de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie van november 2018 in zijn rechtspraak overgenomen. Volgens deze nieuwe rechtspraak vervallen niet-opgenomen vakantiedagen niet binnen de vervaltermijnen, indien de werkgever de werknemer niet over zijn of haar vakantiedagen en de vervaltermijnen heeft geïnformeerd. Het volgen van deze rechtspraak voor werkgever zijn enorm.

Grensoverschrijdende detachering van werknemers – aanscherping van het detacheringsrecht

In de zomer van dit jaar heeft de Europese Unie een wijziging aangenomen voor de sinds 1996 geldende Detacheringsrichtlijn. De gewijzigde richtlijn moet door de nationale wetgevers op 30 juli 2020 zijn omgezet in nationaal recht. In dit artikel ga ik in op de wezenlijke wettelijke gevolgen waarmee de wijziging van de richtlijn gepaard gaat.

1
...
4 5 6 7 8
...
22