1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 1315

Persoonlijkheidsrecht kunstenaar Noach's olijftak geschonden

Kunstenaar Paul Hermans heeft met succes zijn persoonlijkheidsrechten tegen De Stichting Vredesduif ingeroepen. Zijn vredesmonument ‘Noach’s olijftak’ zou zonder zijn toestemming zonder sokkel worden geplaatst.Hermans doet een geslaagd beroep op art. 25 van de Auteurswet, nu de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda oordeelt dat het op dat artikel gebaseerde persoonlijkheidsrecht van Hermans is geschonden.De rechter kijkt naar de omstandigheden van het geval. Het werk zou op een basis va...

“SO…? KISS ME” verpakking en intellectueel eigendom

De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in kort geding geoordeeld dat de toepassing door Procter & Gamble van een lippenstiftafdruk op parfumartikelen moet worden gezien als louter decoratieve versiering en dat dit derhalve geen merkinbreuk oplevert op het beeldmerk van DBI in de vorm van een lippenstiftafdruk.De rechtbank overweegt kort samengevat dat er ook andere cosmeticaproducten op de markt zijn die de toepassing van een lippenstiftafdruk als versiering kennen. Die toepassing is algemeen g...

Uitingen op Internet fora onrechtmatig?

Tros Radar hoeft klachten op haar online discussieforum over een ontwikkelaar van websites niet uit de lucht te halen. Dat oordeelde de voorzieningenrechter in Amsterdam vorige week. De voorzieningenrechter vond de berichten in hun context gezien voorhands niet onrechtmatig. De rechter geeft een aantal interessante overwegingen die voor alle fora kunnen gelden.Website ontwikkelaar Proximedia werd op het forum bejegend met termen als 'oplichters', 'bandieten' en 'boeven'. De rechter geeft toe...

Samenwerking CBP en Agentschap Telecom bij toezicht op bewaarplicht verkeersgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en het Agentschap Telecom (AT) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het toezicht op de Wet bewaarplicht internetgegevens.Eerder berichtten wij dat aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten [intlink id="579" type="post"]verplicht zijn om verkeersgegevens voor minimaal een jaar te bewaren[/intlink]. Die duur lijkt overigens te gaan veranderen in een half jaar.Het toezicht op de naleving van de wet li...

Verliezen op exploitatie octrooien belastingvrij

De mogelijkheden om gebruik te maken van de octrooibox zijn onlangs verruimd. Op 11 augustus jl. heeft de staatssecretaris van financiën besloten dat verliezen op de exploitatie van octrooien voortaan volledig kunnen worden verrekend met de belastbare winst.Op 1 januari 2007 is de octrooibox in werking getreden. Deze fiscale regeling heeft als doel het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland. De octrooibox houdt in dat in de vennootschapsbelasting een verlaagd tarief - 10 procent...

SMS-Gedragscode wordt aangepast

Na kritiek uit diverse hoeken past de Stichting SMS-Gedragscode de sms-gedragscode aan. Onder meer worden aan aanmeldbevestigingen strengere eisen gesteld, teneinde misbruik van zogenaamde 'gratis 'smsjes tegen te gaan. Daarnaast zal het toezicht op de naleving van de Gedragscode niet meer bij de telecomoperators liggen, maar bij de Stichting zelf.De consumentenbond pleitte twee weken gelden voor een onderzoek naar de werkwijze van telecomaanbieders en aanbieders van sms-diensten. Op Consuwij...

Bewijsbeslag in niet-IE-zaak toegestaan

In geschillen omtrent Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) is het mogelijk om beslag tot bescherming van bewijs te leggen, zogenoemd bewijsbeslag. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde bewijsstukken worden vernietigd of verduisterd. Deze regeling geldt uitsluitend voor geschillen omtrent IE-rechten. Interessant daarom is een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Rotterdam (LJN: BJ7141), waarin de voorzieningenrechter oordeelde – kort gezegd – dat bewijsbeslag in een niet IE-k...

HvJ EG: Geen gebruiksvergoeding bij herroeping overeenkomst door consument

Het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) heeft zich in een arrest van 3 september 2009 uitgelaten over de - belangrijke - vraag of een internetverkoper compensatie mag eisen voor het gebruik door de koper van een via internet gekocht goed in de herroepingsperiode, indien het goed vervolgens binnen die periode defect raakt en de koper zich daarna tijdig op het herroepingsrecht beroept.In deze Duitse zaak gaat het om de aanschaf via internet van een laptop ter waarde van €...

SIDN-mediation bij domeinnaamgeschillen

Per 1 oktober 2009 faciliteert de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) de mogelijkheid tot gratis mediation met betrekking tot .nl domeinnamen. Door de mediation wijzigt de reeds bestaande Geschillenregeling over .nl domeinnamen. In geval van geschil over een dergelijke domeinnaam treedt SIDN nu ook op als mediator. De mediation vindt in beginsel plaats zonder rechterlijke tussenkomst en achter gesloten deuren. Een en ander heeft SIDN vandaag op haar website bekendgemaakt...

Europese Commissie onderzoekt webwinkels: 55% voldoet niet aan de regels

De Europese Commissie heeft vandaag de uitkomsten bekendgemaakt van een grootschalig Europees onderzoek onder 369 webwinkels in consumentenelektronica. Van de onderzochte webwinkels voldoet 55% niet aan de regels. Zo werd er misleidende informatie aangetroffen over consumentenrechten en voldoen veel webwinkels niet de geldende informatieverplichtingen. Het is thans aan de nationale toezichthoudende instanties in de verschillende Lidstaten om actie te ondernemen tegen de betreffende webwinkels...

CBP gaat bescherming klantgegevens strenger controleren

Regelmatig verschijnen er in het nieuws berichten over het uitlekken van creditcardgegevens of andere vertrouwelijke persoonsgegevens door slechte beveiliging van webshops en andere organisaties. Dergelijke veiligheidslekken kunnen vervelende gevolgen hebben voor de betrokkenen, met name omdat het vaak gevoelige informatie betreft. Daarnaast is het uiteraard slecht voor de reputatie van de betreffende organisaties. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft onlangs aangekondigd dat...

Dopingcontrole niet in strijd met privacywetgeving

Eiser vordert in kort geding wegens strijd met privacywetgeving onder andere opschorting van de beslissing van de tuchtcommissie van de Waterski en Wakeboard Bond (NWWB) waarin hij voor twee jaar is uitgesloten van deelname aan door de sportbond georganiseerde wedstrijden. De gegevens uit de uitgevoerde dopingcontrole op grond waarvan de tuchtcommissie een beslissing heeft genomen zouden in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn.Allereerst merkt de voorzieningenrechter op dat het...

1
...
104 105 106 107 108
...
110