1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 1375

Opzeggen telecomabonnementen eenvoudiger

Door een wijziging in de Telecommunicatiewet wordt het voor consumenten makkelijker om een abonnement voor communicatiediensten zoals mobiele telefonie of internet op te zeggen. Volgens de nieuwe regels hoeven consumenten voortaan nog slechts een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. Wel moeten abonnementen die zijn afgesloten voor bepaalde duur eerst worden uitgediend voordat de consument kan opzeggen.De wetswijziging gaat in per 1 juli 2009. De nieuwe regels gelden niet voor de zakel...

Meer duidelijkheid over bewaartermijn persoonsgegevens (privacy)

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 mei jl. antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State over de bewaartermijn van privacygegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, gebaseerd op de Europese privacy richtlijn, heeft een consument diverse rechten, zoals het recht om van een bedrijf of instelling een overzicht te verlangen van de persoonsgegevens die worden verwerkt en aan wie deze gegevens eventueel verder zijn verstrekt. In de zaak voor het Eu...

Kiekeboe!

Mag je zomaar een foto van iemand nemen of heb je daarvoor toestemming nodig? Dit is de vraag die in de zogenoemde Reklos-zaak aan de orde is geweest. In die zaak komt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tot een aantal opmerkelijke conclusies.Een fotograaf had in een privékliniek portretfoto’s van de pasgeboren baby Reklos gemaakt zonder toestemming zijn ouders, die hij later aan hen te koop aanbood. De ouders waren het hiermee niet eens. Zij stelden dat eerst toestemming gege...

Verbod domeinnaam op grond van onrechtmatige daad II

De Rechtbank Leeuwarden heeft op 13 mei 2009 het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl verboden. Club Wear vorderde dit verbod met verwijzing naar haar eigen eerdere domeinnaam clubwear.nl, nadat zij een eerdere procedure op grond van het handelsnaamrecht verloor.Volgens de rechtbank geldt bij domeinnamen in Nederland het beginsel “wie het eerst komt, die het eerst maalt”, maar kan gebruik van een domeinnaam onder omstandigheden onrechtmatig zijn als sprake is van verwarringsgevaar. De recht...

Forse boete Tele2 voor schending Wet Koop op Afstand

Telecomaanbieder Tele2 is door de Consumentenautoriteit in een recent besluit stevig op de vingers getikt voor de overtreding van de Wet Koop op Afstand. Deze wet beschermt consumenten die een dienst of product kopen, zonder daarbij met de verkoper in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten die per telefoon, e-mail of internet worden afgesloten. Hoewel het in deze specifieke kwestie ging om telemarketing, is de uitspraak dus ook van belang voor webwinkels en and...

Vergaande mogelijkheden bewijsbeslag bij (mogelijke) schending intellectuele eigendom

Als u een octrooi, een merk, een handelsnaam of een databank bezit of het auteursrecht heeft op een zelfgeschreven artikel, bent u daar intellectueel eigenaar van. Anderen mogen er niet mee aan de haal gaan. Gebeurt dat toch, dan is dat een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrecht. Sinds 1 mei 2007 hebt u veel meer mogelijkheden om daarvoor bewijs te verzamelen.Het is niet altijd eenvoudig te bewijzen dat er inbreuk gemaakt wordt op een bepaald intellectueel eigendomsrecht. In dergelijke si...

Normaal gebruik van een merk

Een merk kan door de rechter vervallen worden verklaard, wanneer het gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt door de merkhouder. Onder normaal gebruik moet worden verstaan een daadwerkelijk gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Er wordt geacht geen normaal gebruik van het merk meer te zijn wanneer het merk zijn commerciële bestaansreden verliest, met name wanneer geen afzet wordt gevonden of behouden voor de gemerkte waren. Het Europese Hof van Justitie heeft i...

Het belang van contractuele fatale levertermijnen

Op 14 oktober 2008 heeft het gerechtshof ‘s-Gravenhage een interessante uitspraak gedaan in een geschil over de levering van een IT-systeem door Mauell GmbH aan de Rotterdamse Elektrische Tram van de gemeente Rotterdam (RET). Het hof oordeelt onder meer dat een schematische planning zonder concrete data ook kan worden aangemerkt als fatale termijn.In de tussen partijen gesloten overeenkomst was onder meer bepaald dat de termijnen uit de aangehechte projectplanning fatale termijnen zijn en dat...

Merkenregister niet geraadpleegd: kwade trouw

Wie ten onrechte het merk van een ander voert pleegt merkinbreuk. De merkhouder kan dan de winst vorderen die is genoten met deze merkinbreuk, mits er sprake is van "kwade trouw" van de inbreukmaker. Dankzij een arrest van het Benelux Gerechtshof is nu duidelijker wat onder kwade trouw moet worden verstaan. Opvallend daarbij is dat een ieder wordt geacht de inhoud van het merkenregister te kennen.In een interessant arrest van 11 februari 2008 heeft het Benelux Gerechtshof zich uitgesproken ov...

Algeheel spamverbod per 1 oktober 2009

Al enkele jaren is het verboden om aan consumenten ongevraagde elektronische berichten (spam) te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 mogen ook bedrijven niet meer gespamd worden. Het spamverbod geldt niet alleen voor e-mail, maar voor alle elektronische berichten (dus ook sms, mms, via sociale netwerken, etc.). Waar in dit bericht e-mail staat, kunt u dus ook bijvoorbeeld sms lezen.Schematisch: is het bericht toegestaan?Hieronder volgt allereerst een samenvattend schema. Na het schema volgt meer...

Kopen via internet: wanneer is een aanbod rechtsgeldig?

Steeds vaker worden producten en diensten aangeboden op het internet. Bijvoorbeeld via bekende advertentiesites als Marktplaats, Speurders en eBay. Wie goed zoekt, kan hier vaak een goede deal sluiten. Maar wat als de verkopende partij de zaken in de advertentie mooier voorstelt dan ze werkelijk zijn of achteraf opeens de prijs wil verhogen? Recent oordeelde het Gerechtshof in Den Bosch in een zaak van een op eBay geplaatste advertentie.Hoe komt een overeenkomst tot stand?Voor een goed begrip...

Mislukt automatiseringsproject: wel ontbinding, geen schadevergoeding

Recentelijk is een interessante uitspraak verschenen van de Rechtbank Utrecht van 30 mei 2007 in een zaak tussen een IT-leverancier (Profuse BV) en een afnemer (Kwetters & Zn BV). Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst diende Profuse een ERP-pakket te implementeren bij Kwetters. Het lukte Profuse echter niet om het softwarepakket binnen de overeengekomen termijn van 3 maanden te implementeren. Pas na meer dan een jaar was slechts een deel van de software opgeleverd en opera...