Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Gat in grondenfuik

De Wabo dwingt tot herbezinning op de grondenfuik. Op 9 maart 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtsp...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken die horen bij een milieu-effectrapport hoeven ter inzage te worden gelegd bij een ...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Actieve openbaarmaking, ook dan geldt artikel 6, vijfde lid van de Wob

In ondermeer zijn uitspraak van 15 december 2010 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Wob van toepass...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Overschrijding beslistermijn door overheid niet altijd onrechtmatig.

De enkele omstandigheid dat een bestuursorgaan een besluit neemt met overschrijding van de wettelijk...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

De drankkeet en de horecavergunning.

De Raad van State deed op 10 november jl. uitspraak over een drankkeet, waarbij de bezoekers als vas...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen

Op 1 januari 2011 wordt naar verwachting het Bouwbesluit 2003 gewijzigd, waarbij de energieprestatie...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Niet voor alle WKO-systemen gelden dezelfde voorschriften

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft 30 juni jongstleden een belangrijke uits...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

Voor documenten die in strijd met de archiefregelgeving niet onder het bestuursorgaan zelf berusten,...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

WOB: voldaan aan de onderzoeksplicht

Als een bestuursorgaan, na onderzoek, geloofwaardig stelt dat een bepaald document niet (meer) bij h...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 7 juli jl. wederom uitgesproken ...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

De Wet bestuurlijke lus Awb

Op 1 januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus Awb in werking getreden (staatsblad 2009, 570). Deze we...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer

Nederlandse MER – wetgeving onvoldoende

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 15 oktober 2009 de Nederlandse Staat op...

Maarten Baneke (uit dienst)
Lees meer
1 2 3 4