1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 99

SGOA blijft open: ICT- en Tech-geschillen kunnen nog steeds voorgelegd worden

Een kort bericht vanuit mijn rol als IT-arbiter bij de SGOA. Rechtbanken, hoven en andere rechtsprekende colleges van de overheid hebben vanwege de uitbraak van het coronavirus aangegeven nog maar beperkt zaken te behandelen. De SGOA zet echter alles op alles om haar diensten op het gebied van ICT-geschillen onverminderd voort te zetten. De SGOA ziet dat als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, nu zich in de samenleving nog steeds ICT-conflicten blijven aandienen. Niet zelden verdraagt de behandeling van die geschillen geen uitstel.

Wanneer is een termijn een fatale termijn die directe ontbinding van een overeenkomst rechtvaardigt?

Stel een afnemer en een IT-leverancier spreken af dat een softwaresysteem uiterlijk over een half jaar wordt opgeleverd (op 31 december 2011 om precies te zijn). De leverancier laat begin december weten dat het hem niet voor 31 december gaat lukken. De afnemer besluit om direct over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst omdat hij uit de mededeling mocht afleiden dat de fatale termijn niet zou worden gehaald. Heeft de afnemer de overeenkomst met succes ontbonden?

Terugblik op 2019: Populairste berichten van IE/IT

Veel privacy (uiteraard), hoe ziet een IT-contract er uit en schadevergoeding. Dit zijn de centrale thema’s die het meest gelezen zijn in het afgelopen jaar op het gebied van Intellectueel Eigendom, IT en Privacy. Wat valt hier nog meer over te zeggen?

Help, ik word ontzorgd?! En nu?

Klinkt mooi toch? IT-leveranciers die "u volledig ontzorgen". Maar is dat wel zo? Wat houdt dit eigenlijk in. Er bestaan verschillende misvattingen over ontzorging, zoals: u hoeft helemaal nergens meer naar om te kijken, de leverancier doet al het onderhoud en meer. In dit blog sta ik stil bij enkele van deze misvattingen. Waar moet je op letten bij uitbesteding van IT-diensten aan een ander?

IT-contracten (deel 15): Duur en beëindiging

De duur van een overeenkomst is een belangrijk onderwerp bij contractonderhandelingen, niet in de minste plaats omdat hier vaak kortingen aan verbonden kunnen worden. Overeenkomsten kunnen voor bepaalde en onbepaalde tijd worden aangegaan. Wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke afspraken? Verder kunnen overeenkomsten op meerdere manieren worden beëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of door ontbinding. Waarom is het zo van belang om hier een duidelijk en juist onderscheid in te maken? In deze bijdrage wordt op deze vragen ingegaan.

IT-contracten (deel 14): Intellectuele Eigendom

Als je een IT-contract sluit tot de levering of terbeschikkingstelling  van bijvoorbeeld een website of software is het belangrijk na te denken over de intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht is veruit het belangrijkste intellectuele eigendomsrecht om software te beschermen. Op het moment dat je hiertoe niets regelt, komen de rechten aan de ontwikkelaar toe. Met name in geval van maatwerksoftware kan dit verstrekkende gevolgen voor de afnemer hebben: zo mag je niets (laten) wijzigen en kan je zelfs gedwongen worden te stoppen met het gebruik van de software. Het is dan ook belangrijk de intellectuele eigendomsrechten contractueel goed te regelen. In dit blog ga ik in op de contractuele afspraken omtrent intellectuele eigendomsrechten. Hierbij komen zowel de vermogensrechtelijke handelingen als enkele andere belangrijke regelingen aan bod. Ik sluit af met enkele praktische tips.

IT-contracten (deel 16): Gevolgen van beëindiging en de exitregeling

In het vorige artikel zijn wij ingegaan op duur en beëindiging van de overeenkomst. In dit artikel ga ik in op de praktische gevolgen van een beëindiging van een overeenkomst. Het komt in onze praktijk met enige regelmaat voor: een IT-contract voor een essentieel softwarepakket wordt opgezegd en vervolgens blijkt dat de leverancier niet zonder meer (lees: niet zonder meerkosten) wil meewerken aan het teruggeven van de data of een overstap naar een opvolgende leverancier. Vaak wordt gedacht dat je een leverancier, zeker als het gaat om essentiële software, te allen tijde kunt dwingen om mee te werken aan een dergelijke overstap of aan teruggave van data. Dit is echter niet zo. Deze problematiek is te verhelpen door het opnemen van een goede exitregeling in het IT-contract waarin vermeld staat hoe partijen moeten handelen nadat het contract is opgezegd. In dit artikel geef ik enkele praktische handvatten voor het opstellen van een adequate exitregeling.

IT-contracten (deel 17): Toepasselijk recht en bevoegde rechter

IT-contracten kunnen snel een internationaal karakter hebben doordat bijvoorbeeld wordt gecontracteerd met een buitenlandse softwareleverancier en/of dat de hosting van de SaaS-applicatie buiten Nederland plaatsvindt. In veel contracten worden dan (terecht) afspraken gemaakt over welk recht van toepassing is op de overeenkomst en ook waar eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd (rechter, arbiter).

Te snel een IT-contract opgezegd? Wat nu?

Stel: Partijen zijn een bepaalde opzegtermijn overeengekomen maar die blijkt te kort te zijn om over te kunnen stappen op een ander pakket en/of een andere leverancier. Je wilt dus nog een paar maanden bij de oude leverancier blijven. Maar die is onverbiddelijk: opgezegd is opgezegd! Een licentie voor een paar maanden extra kan niet. Uiteraard mag je wel een nieuw contract voor bijvoorbeeld 1 jaar tekenen maar dat is niet echt aantrekkelijk omdat je dan een groot deel van het jaar met dubbele kosten zit. Wat nu? Kun je een verlening afdwingen? Een recente uitspraak biedt mogelijk aanknopingspunten.

1 2 3 4 5 6
...
9