1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 99

IT-contracten (deel 6): Acceptatie

Een acceptatieregeling zorgt er in de kern voor dat op een ordentelijke wijze kan worden getoetst of datgene wat is overeengekomen ook daadwerkelijk is geleverd. Hoe tuig je dit op?

Een pandrecht op software: hoe doe je dat?

Software wordt beschermd door het auteursrecht. Dit geeft de rechthebbende het exclusieve recht op het gebruik en exploitatie van de software. Op een auteursrecht kan ene zekerheidsrecht gevestigd worden ten behoeve van schuldeisers, bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht. Een pandrecht geeft schuldeisers een sterk zekerheidsrecht omdat het de schuldeisers een voorrangsrecht oplevert om het verpande goed openbaar te verkopen, mocht de pandgever zijn verplichtingen niet na kunnen komen en het pandrecht in bijvoorbeeld een faillissement van de pandgever niet zomaar genegeerd kan worden door een curator. Maar hoe vestig je een pandrecht op software en toekomstige versies daarvan? Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam die een klein bommetje heeft gelegd onder de praktijk van menig bank die hun pandaktes zullen moeten aanpassen.

Opzegging van duurovereenkomsten en de redelijkheid en billijkheid

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 NJ 2018/98) worden de overwegingen van de Hoge Raad over de opzegbaarheid van duurovereenkomsten besproken. Hoe moet de onderhavige beëindingsclausule beschouwd worden? Wat is het onderscheid tussen duuroverkomsten voor onbepaalde tijd en kunnen partijen de rol van redelijkheid en billijkheid wegcontracteren?

Bescherming van uw kostbare data; hoe doe je dat?

Data zijn in beginsel niemands eigendom. Best wel vreemd in een wereld waarin het lijkt alsof alles alleen nog maar om data gaat (denk aan big data, artificial intelligence). Net zoals dat geldt bij creatieve ideeën (die zijn in beginsel ook vrij) gaat het om de specifieke uitwerking of verschijningsvorm van de data die voor bescherming in aanmerking komt of beschermd is en waar je dan dus rekening mee moet houden. In dit artikel verkennen wij hoe kostbare data juridisch te beschermen zijn en waar je rekening mee moet houden vanuit een juridisch perspectief. Dit artikel is ook verschenen in het ICT&Health magazine.

Kan een IT-leverancier zomaar eenzijdig een lopende overeenkomst opzeggen?

Nee, niet zonder meer. In tegenstelling tot de opdrachtgever moet hij daarvoor een gewichtige reden hebben. Een schilder kan bijvoorbeeld ook niet zomaar weglopen van een klus of de “opdracht teruggeven”. Dat geldt in beginsel ook voor IT-leveranciers die een opdracht uitvoeren. Daarbij maakt het niet uit of de opdracht ziet op het maken van een technisch of functioneel ontwerp, het ontwikkelen van software of het implementeren van die software bij zijn opdrachtgever. Hoe zit dit precies? In dit artikel leg ik een en ander uit aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

IT-Leverancier ZIS moet licentievergoeding aan toeleverancier betalen ook al neemt ziekenhuis totale ZIS niet af

In dit hoger beroep van wat begon als een incassoprocedure van onbetaald gelaten licentievergoedingen, komt de vraag centraal te staan op welk moment de licentievergoedingen verschuldigd raakten die de leverancier aan zijn toeleverancier moest betalen. Is dit al vanaf het moment van installatie van de software in de testomgeving? Of pas nadat het totale Ziekenhuis Informatie Management Systeem (ZIS) in gebruik zou worden genomen door het ziekenhuis? Dat laatste gebeurde echter niet. Het Hof D...

Knellende leveranciersafhankelijkheid bij ICT in de zorg: Bestuur niet altijd ‘in control’

Voor een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem inclusief EPD heeft de raad van bestuur effectief de keuze uit een handvol leveranciers. Dit geldt ook voor andere voor het ziekenhuis essentiële ICT-voorzieningen. Wie eenmaal voor een partij heeft gekozen, zit al gauw opgesloten in het contract. De opkomst van Saas en cloud-computing maakt deze afhankelijkheidsrelatie nog pregnanter. Wat te doen om als bestuur controle te houden? In dit interview voor Boardroom Zorg geeft Ernst-Jan van de Pas een i...

Oplossen van Tech-geschillen: welke opties zijn er en welke is het meest geschikt?

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. In automatiseringsprojecten is dat niet anders. De hoge mate van afhankelijkheid die is ontstaan van tijdig geleverde, goed werkende en beschikbare ICT-voorzieningen zoals ZIS/EPD-systemen, Elektronische Cliënten Dossiers, ERP-systemen, beeldvormende apparatuur of opslagomgevingen (storage) draagt eraan bij dat al snel wordt gedacht dat dit soort geschillen “too complex to litigate” zijn. Soms is het inderdaad zo dat bepaalde expertise over software of bep...

Help! Ik ben getroffen door ransomware: wat nu? Een korte juridische verkenning van de mogelijkheden

Het afgelopen weekend stond grotendeels in het tegen van een ongekende, massale cyberaanval met ransomeware ‘WannaCry’. Getroffen worden door malware als ransomeware is uitermate vervelend. In de meeste gevallen zit er niets anders op dan het getroffen opslagmedium formatteren en een backup terugplaatsen. Dataverlies is dus bijna een gegeven bij dit soort infecties. Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen? Moet u een besmetting met ransomware melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens? En w...

Opstellen van IT-contracten: Risicoanalyse, hoe pak je dit aan?

Contracten maken is een ambacht. In eerder blogs heb ik geschreven over de kernvragen die je in elk IT-contract moet kunnen beantwoorden (de formule voor een goed (IT-)contract: W+W+W+H+K). Bij complexere opdrachten is echter minstens zo belangrijk dat je in kaart brengt welke risico’s er zijn en die mitigeert. Maar hoe doe je dat? In dit blog enkele praktische handvatten voor het doen van risicoanalyses en een concreet voorbeeld. Toen ik laatst tijdens een seminar over IT-geschillen (voorkom...

1 2 3 4 5 6
...
9