1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 96

Enkele juridische aandachtspunten bij crowdsourcing

Tien weten meer dan een. Deze waarheid is een van de kerngedachten achter crowdsourcing. Een term die steeds vaker voor komt. Maar wat is het eigenlijk? Wat is het verschil met crowdfunding? In dit artikel een eerste juridische verkenning van enkele juridische aandachtspunten van crowdsourcing.Wat is crowdsourcing?Het is altijd lastig om nieuwe termen goed te duiden, zeker zonder onomstreden definities.Wikipedia geeft de volgende definitie aan crowdsourcing:Crowdsourcing is the practice of ob...

NVZ komt met uitgangspuntendocument EPD

Onlangs berichtte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat zij een eerste versie van het Uitgangspuntendocument voor EPD systemen heeft ontwikkeld voor haar leden. Dit document bevat functionele en technische specificaties voor EPD systemen, onderverdeeld in knock-outcriteria, eisen en wensen die aan dergelijke systemen door ziekenhuizen worden gesteld. Aanleiding voor het opstellen van het omvangrijke document (circa 90 pagina's) is dat de selectie van een nieuw Elektronisch Pati...

Formule voor beoordeling van IT-contract (W+W+H+W+W = Kern van het contract)

Een goed contract opstellen is bepaald geen sinecure. Zeker niet als het gaat om een contract voor een IT-project dat een grote impact heeft op uw organisatie. Jammer genoeg leert de praktijk dat er vaak maar weinig tijd wordt uitgetrokken voor het opstellen en uitonderhandelen van een goed contract, wat zich later opbreekt omdat afspraken onvoldoende duidelijk blijken te zijn en leiden tot interpretatieverschillen. Het contract wordt vaak gezien als een vervelend sluitstuk van een (vaak al l...

Vendor-lock in en het aanbestedingsrecht: mag u een merk voorschrijven?

Veel IT-systemen worden door middel van aanbestedingsprocedures aangekocht. In veel gevallen gaat het dan om grootschalige IT-systemen van bepaalde leveranciers waarvan de aanbestedende dienst zo afhankelijk is (vendor lock-in) dat zij bij een uitbreiding daarvan het desbetreffende merk willen voorschrijven. Het voorschrijven van een merk is in beginsel niet toegestaan op grond van het aanbestedingsrecht. Mag je in een dergelijke situatie dan als eis stellen dat het beoogde ICT-personeel expe...

Mislukte SAP-implementatie: Budgetoverschrijding van 16 miljoen dollar geen tekortkoming

In deze zaak tussen Nalco en IBM oordeelde het Gerechtshof Den Haag onlangs dat IBM niet toerekenbaar tekort is geschoten jegens opdrachtgever Nalco, ondanks een budgetoverschrijding van maar liefst 16 miljoen dollar (op een oorspronkelijke raming van circa 10 miljoen dollar) en een te late oplevering (januari 2005 in plaats van april 2004). Hoe kan dit? Relevante feitenIk hoor u denken: Dat heeft vast en zeker te maken met de inhoud van de gemaakte afspraken en de relevante feiten. En dat i...

Serie IT-geschillen in de praktijk: leverancier in verzuim?

In deel vier [intlink id="9949" type="post"]serie ‘IT-geschillen in de praktijk’[/intlink] wordt nader ingegaan op de juridische begrippen verzuim en schuldeisersverzuim. Verzuim is een belangrijk juridisch begrip dat aan de basis staat van een ontbindingsvordering of schadeclaim. Op enkele uitzonderingen na zal altijd een deugdelijke ingebrekestelling moeten worden verstuurd, voordat verzuim kan worden vastgesteld. Daar gaat het in de praktijk vaak mis. Aan de andere kant wordt door de afnem...

Doorwerken na fatale termijn leidt tot verval van verzuim

In deze kwestie staat de vraag centraal of de softwareleverancier (I-Aspect) in verzuim is geraakt met betrekking tot de levering van haar softwarepakket EVC Online. Deze zaak is interessant omdat onder meer uitvoerig wordt stilgestaan bij wat wel en niet als fatale oplevertermijn kan worden aangemerkt. Wat gebeurt er als de afnemer toestaat dat de leverancier na een bindende opleverdatum zijn werkzaamheden voortzet? En wat gebeurt er als er voortdurend sprake is van het aanpassen en uitbreid...

Serie IT-geschillen in de praktijk: inleiding

Het mislukken van een IT-project kan – als het te wijten is aan de leverancier - aanleiding zijn voor de afnemer om van het contract af te willen, zijn geld terug te vragen en de door hem geleden schade vergoed te willen zien. Maar hoe doet hij dat en waar moet hij vanuit juridisch oogpunt rekening mee houden? Wij zullen de komende weken in verschillende bijdragen uitgebreid ingaan op de belangrijkste stappen die gezet moeten worden in de juridische analyse van een IT-geschil. Wanneer kunt u...

"Een ingebrekestelling zegt u? Nooit ontvangen en nooit iets over gehoord?" Wat nu?

Wij publiceren geregeld berichten over het belang en het nut van een goede ingebrekestelling. Meestal gaat het dan om kwesties waarbij de vraag is of de ingebrekestelling wel voldoet aan de daarvoor gestelde eisen of de vraag of er überhaupt wel een ingebrekestelling is verstuurd. Soms komt het echter ook voor dat er wel een ingebrekestelling is gestuurd, maar de geadresseerde stelt van niets te weten althans deze nooit ontvangen te hebben. Wat dan? Komt dit voor risico van de ontvanger?Ontva...

SaaS leverancier mag toegang tot software niet blokkeren bij onbetaalde facturen; beroep op opschorting is disproportioneel (in dit geval)

Dit is de uitkomst van een kort geding voor de Rechtbank Rotterdam van 8 mei 2012 waarin (onder meer) geoordeeld is over de vraag of de SaaS-leverancier zich op zijn opschortingsrecht mocht beroepen nadat zijn afnemer bepaalde facturen onbetaald had gelaten. Een situatie die in de praktijk vaak voorkomt. Er worden nog meer interessante onderwerpen behandeld maar ik zoom even in op het deel over opschorting. Wat is er aan de hand? Softwareleverancier en dienstverlener Fides en afnemer EuroPsyc...

De SLA: een ondergeschoven kindje

De Service Level Agreement (SLA) krijgt in de praktijk vaak opvallend weinig aandacht. Dit is opmerkelijk gelet op de toename van dienstverlening op afstand waarbij wezenlijke data of bedrijfskritische software op afstand wordt afgenomen (via bijvoorbeeld Cloud, SaaS constructies). Wat is de SLA eigenlijk voor document: is het een juridisch document of juist niet? Wat moet een SLA in ieder geval aan voldoen? Wat moet daar in staan? Enkele opmerkingen voor de praktijk. SLA = overeenkomst = jur...

Hoge Raad: wanprestatie bij IT-overeenkomst leidt ook tot ontbinding samenhangende financieringsovereenkomst

Investeren in IT (software of hardware) kan een dure aangelegenheid zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ter financiering van dergelijke investeringen vaak financieringsovereenkomsten worden gesloten. Vaak worden die contracten gesloten met een aparte vennootschap (dochter-, of zustervennootschap) van de IT-dienstverlener. Wat nu als de dienstverlener zijn verplichtingen niet nakomt, kun je dan ook de financieringsovereenkomst ontbinden? In een recente uitspraak van de Hoge Raad (20 ja...

1
...
3 4 5 6 7 8