1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 96

De ingebrekestelling: waarom moet u hem versturen en wat moet daarin staan? Een termijn?

Het versturen van een deugdelijke ingebrekestelling kan cruciaal zijn voor de uitkomst van een juridische procedure. Opvallend genoeg wordt hier vaak weinig aandacht aan besteed of wordt een overeenkomst – doorgaans bij hoog oplopende frustratie - direct ontbonden zonder ingebrekestelling. Dit kan u duur komen te staan. Zo blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 7 december 2011  tussen CTA Consulting en SoundSight Music. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze uits...

Private doorstart EPD infrastructuur gaat toch wel door

Het einde van het jaar is altijd een goed moment om nog even terug te kijken naar wat er dat jaar allemaal gebeurd is. Ten aanzien van het Elektronisch Patienten Dossier (EPD) is het een zeer bewogen jaar geweest. Eerder berichtten wij al dat Nictiz per 1 januari 2012 letterlijk de stekker uit het Landelijk Schakel Punt (LSP) zou trekken omdat er onvoldoende garanties en andere (financiele) middelen waren gevonden om door te kunnen gaan met het LSP. Goed een maand later bericht Nictiz dat (on...

Private doorstart EPD infrastructuur gaat niet door

Nadat op 5 april 2011 de Eerste Kamer het wetsvoorstel EPD had verworpen, is de centrale overheid gevraagd niet meer te investeren in de onderliggende  infrastructuur die het uitwisselen van gegevens in de zorg via het EPD mogelijk moet maken. Vervolgens heeft Nictiz (de beheerder van dat netwerk) samen met de koepels voor apothekers, huisartsen en huistsenposten het initiatief genomen om die infrastructuur te behouden en daarvoor financiele middelen bij elkaar te brengen. Naar nu blijkt is d...

Voor al uw niet-IT-producten: de nieuwe ARIV 2011

Overheden opgelet. Eerder berichtten  wij al dat de ARVODI voorwaarden zijn aangepast. Nu zijn ook de Algemene Rijksinkoop Voorwaarden (ARIV) aan de beurt. Op 20 oktober 2011 zijn de nieuwe ARIV voorwaarden in werking getreden die de voorwaarden uit 2008 vervangen. De structuur van de ARIV 2011 is zoveel mogelijk gelijk getrokken aan die van de ARVODI 2011 voorwaarden. Hierdoor is de indeling van de artikelen van de nieuwe voorwaarden aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige versie ui...

Wanneer kun je een online gesloten overeenkomst herroepen?

Het wettelijke herroepingsrecht houdt in dat de koper van een product gedurende 7 werkdagen na de ontvangst daarvan het recht heeft de koop of afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Die termijn wordt verlengd tot 3 maanden als de verkoper (webwinkelier) niet heeft voldaan aan de geldende informatieverplichtingen uit de Wet koop op afstand. Betekent dit nu dat je bij de aanschaf van online producten (bijvoorbeeld een fiets) moet wachten tot het product is ontvangen voordat je de koop...

Rechtbank Alkmaar: Ook bij oplostijden een ingebrekestelling nodig?

Service Level Agreements worden steeds belangrijker in een omgeving waar meer en meer diensten op afstand worden verricht. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende inzet van ASP/SaaS en Cloud-diensten waarbij de beschikbaarheid van de verbinding, de software en data goed geborgd moeten worden. Hetzelfde geldt ook voor het snel oplossen van storingen. Hoe doe je dat? Ik deze bijdrage zal ik ingaan op het verschil tussen respons- en oplostijden en ga ik in op een interessante uitspraak van de Rechtb...

Storing in Tradeboxsysteem: het belang van de tekst achter het vinkje

Een interessante uitspraak over de informatieplicht van algemene voorwaarden bij online gesloten overeenkomsten. De kwestie in de kern: Storing in Tradeboxsysteem ABN Amro, “Bloedbad op Damrak”, schade, aansprakelijkheid, ABN Amro beroept zich op exonoratiebeding uit algemene voorwaarden, gebruiker vernietigt exonoratiebeding, de tekst achter het vinkje.Wat was er aan de hand?Een anonieme vermogende consument (hierna: "gebruiker X") heeft in 2007 met ABN Amro een overeenkomst gesloten op basi...

Voor al uw niet-IT-diensten: ARVODI 2011

Overheden opgelet. Op 22 juni 2011 zijn de herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten  (ARVODI-2011) in de Staartscourant (Stc. 2011, nr. 10874) verschenen met een uitgebreide toelichting. Uit de toelichting blijkt dat er ten opzichte van de oude voorwaarden (ARVODI-2008) niet echt heel veel wijzigingen zijn doorgevoerd. De inhoudelijke wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de beoordeling en acceptatie (artikel 4), de facture...

Nieuwe wetgeving e-commerce op komst: Consument krijgt 14 dagen bedenktijd

Op 7 juni 2011 is een persbericht verschenen op de website van het Europees Parlement waarin wordt aangegeven dat vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een voorlopig compromis hebben bereikt over onder meer de bedenktijd bij e-commercetransacties. Wat houdt het compromis in? Enkele eerste kritische opmerkingen.Achtergrond: jarenlange discussieIn Europa wordt al jaren gesproken over het versterken van consumentenbescherming bij online aankopen...

Gezamenlijk gehouden auteursrechten; wat nu als de samenwerkingsovereenkomst eindigt?

Een rijschool sluit met een softwareleverancier een ontwikkel- en samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een online planningsysteem voor rijscholen. Zoals wel vaker gebeurt was het kennelijk de bedoeling dat de rijschool zou meeprofiteren van de distributie en exploitatie van de software, waarvoor zij allerlei input heeft aangeleverd om er een goed pakket voor andere rijscholen van te maken. In dit soort situaties is het niet ongebruikelijk dat wordt afgesproken dat de auteursrechten op...

OPTA bijt weer van zich af: 550.000 euro spamboete

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft onlangs weer van zich afgebeten door voor een bedrag van in totaal 550.000 euro aan boetes op te leggen aan twee partijen voor het ongevraagd versturen van betaalde sms-berichten.Uit het persbericht van OPTA blijkt dat via zogeheten sms-shortcodes (nummers voor het aanbieden van sms-diensten) het bedrijf achtergrondafbeeldingen voor mobiele telefoons verstuurde. Voor elk ontvangen sms-bericht betaalde de consument aan zijn mob...

Hoge Raad: afgifte "vrijwillige" bankgarantie kan niet worden afgedwongen

Op 18 januari 2011 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie over het vroegtijdig uiteen vallen van een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van specifieke software voor een e-business drukwerkconcept. Inzet van het geschil was onder meer een vordering tot het afgeven van een bankgarantie ter zekerheidsstelling voor een voorlopige schadeclaim van 75.000 euro. De Hoge Raad is van oordeel dat je een partij niet op grond van de redelijkheid en bi...

1
...
3 4 5 6 7 8