1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 67

Leergang Compliance Officer in de Zorg, start 1 februari a.s.

Een optimaal functionerende compliancefunctie verkleint de kans op overtredingen op regelgeving, en daarmee de kans op boetes en reputatieschade. Daarnaast draagt een efficiënte en effectieve compliancefunctie bij aan de versterking van de integriteit van de organisatie, haar cliënten, haar medewerkers en haar data.Voor zorgorganisaties die invulling willen gaan geven aan compliance en de compliancefunctie hebben Dirkzwager advocaten & notarissen en het Nederlands Compliance Instituut de...

Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezenDe zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met hoge regeldruk en diverse actieve toezichthouders (IGZ, NZa, ACM, CBP en de Inspectie SZW om een aantal voorbeelden te noemen). Toezichthouders deinzen er niet voor terug om zorginstellingen (publiekelijk) te benoemen als onderzoekssubjecten of ove...

Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezenDe zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met hoge regeldruk en diverse actieve toezichthouders (IGZ, NZa, ACM, CBP en de Inspectie SZW om een aantal voorbeelden te noemen). Toezichthouders deinzen er niet voor terug om zorginstellingen (publiekelijk) te benoemen als onderzoekssubjecten of ove...

Leergang Compliance Officer in de zorg, start 11 mei a.s.

Compliance in de zorgsector: voorkomen is beter dan genezenDe zorgsector ligt onder een vergrootglas. De reputatie van een zorginstelling kan grote schade oplopen door negatieve publiciteit. Tegelijkertijd worden zorginstellingen geconfronteerd met hoge regeldruk en diverse actieve toezichthouders (IGZ, NZa, ACM, CBP en de Inspectie SZW om een aantal voorbeelden te noemen). Toezichthouders deinzen er niet voor terug om zorginstellingen (publiekelijk) te benoemen als onderzoekssubjecten of ove...

Consultatie Uitvoeringswet EU-verordening gegevensbescherming. Wat verandert er voor de zorg?

 Op 16 december jl. heeft de minister van VenJ een consultatieversie van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avgb) op internet geplaatst. Deze verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en moet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan vervangen. Met de beoogde uitvoeringswet wordt de Wbp ingetrokken en worden er tegelijkertijd aanvullende regels op de Avgb gesteld, waar wetgever dat noodzakelijk acht en dit door de verordening wordt toegelaten. In dit artikel volgt een beknop...

Huisartsenpost mag waarnemer weren

Op 28 oktober 2016 heeft de Hoge Raad zich voor het eerst gebogen over de positie van huisartsenposten en huisartsen op de post.Wat was er gebeurd?Een huisarts had zich als waarnemer op een post gemeld, nadat hij door het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg voorwaardelijk als huisarts was geschorst voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaar en de verplichting zich onder psychotherapeutische behandeling te stellen. Anders dan het Regionaal Tuchtcollege die de huisarts volle...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat LSP is toegestaan

Op 8 maart 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de procedure die de Vereniging voor Praktijkhoudende huisartsen (VPH) samen met enkele patiënten had aangespannen tegen de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Inzet van deze procedure was de vraag in hoeverre de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt geschonden door de uitwisselingen van patiënteninformatie die via het Landelijk Schakelpunt (LSP) plaatsvinden. Vrijwel alle huisartsen wiss...

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, aangenomen en in werking

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Zoals de naam van de wet verraadt, ziet deze wet kort gezegd op de onderdelen klachten- en geschillenafhandeling en (toezicht op) kwaliteit in de zorg. Inmiddels is de Wkkgz per 1 januari jl. in werking getreden, met uitzondering van een aantal bepalingen.  Zo krijgt de zorgaanbieder een jaar lang de tijd om een (nieuwe) klachten- en geschillenregeling tot stand te brengen en deze  te con...

Compliance en integriteit gaan hand in hand. De LCOZ helpt hierbij.

Steeds meer zorgaanbieders gaan over tot het inrichten van een compliance functie of een integriteitsfunctie. Regelgeving in de zorg wordt alsmaar ingewikkelder en toezicht daarop steeds strenger. Overtredingen hebben ook grotere consequenties. Toezichthouders zoals de IGZ, de NZA, de ACM, het CBP of de Inspectie SZW hebben de bevoegdheid om aanwijzingen te geven, dwangsommen op te leggen of bestuursdwang toe te passen. Ook kunnen toezichthouders in sommige gevallen een bestuurlijke boete opl...

Thematische wetsevaluatie pleit ten onrechte voor één nieuwe wet in plaats van de Wet bopz

Onlangs is een thematische wetsevaluatie verschenen over gedwongen zorg.  De aanleiding voor het onderzoek is dat al enige tijd aangedrongen zou worden op vergelijking en indien mogelijk harmonisatie van de rechtspositie bij gedwongen zorg. Onder huidige en voorgenomen wetgeving hebben zowel jeugdigen als volwassenen verschillende rechtsposities terwijl de problematiek van deze personen vergelijkbaar zou zijn. De onderzoekers laten zich in hun rapport kritisch uit over de voorgenomen Wet verp...

Huisartsen zouden patiëntendossier onvoldoende op orde hebben

Volgens een recent onderzoek van de consumentenbond zouden huisartsen het dossier van hun patiënten onvoldoende op orde hebben. Veertig patiënten hebben op verzoek van de consumentenbond hun dossier opgevraagd bij hun huisarts en dit dossier beoordeeld aan de hand van een vragenlijst. Daaruit bleek dat tweederde van de onderzochte dossiers niet volledig waren.Op 23 mei 2014 heeft de minister van VWS per brief gereageerd op dit onderzoek naar aanleiding van Kamervragen die hierover zijn gestel...

Integraal zorgaanbod in de WMO 2015 en informatie-uitwisseling

 De nieuwe WMO geeft aan gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk integrale, samenhangende ondersteuning te bieden in samenhang met andere voorzieningen en beleidsterreinen. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars integrale pakketten gaan aanbieden, bijvoorbeeld beschermd wonen in combinatie met behandeling of verpleging en verzorging. InformatiebehoefteOm dit te kunnen bewerkstelligen moet de gemeente beschikken over informatie over cl...

1 2 3 4 5 6