1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 67

Het beroepsgeheim van de huisarts onder druk?

Eind vorig jaar liet de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich kritisch uit over het optreden van de behandelaars van Tristan van der V. enkele jaren eerder: volgens de Inspectie hadden zij destijds hun geheimhoudingsplicht moeten doorbreken, omdat het dramatische schietincident op 9 april 2011 in Alphen aan den Rijn dan wellicht had kunnen worden voorkomen. De Inspectie verweet de behandelaars dat zij ten onrechte de KNMG-richtlijn over het beroepsgeheim en de daaruit voortvloeiende zwijgpli...

Reclameuitingen in de zorg

Lisanne de Wit en Luuk ArendsOp 10 april 2012 oordeelde het Hof in ’s-Hertogenbosch dat voor de vraag of sprake is van misleidende reclame, dient te worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de reclame is gericht en dat daarbij een ‘milde toets’ moet worden toegepast als het gaat om een afweerreactie op een eerdere reclame-uiting. FeitenOp 9 september 2011 ontvingen 4000 patiënten van apotheken aangeslo...

Verzwaarde zorgplicht werkgever bij geweld en agressie

Auteur: Frédérique HoppersDat op de werkgever een zware zorgplicht rust, wordt door de Hoge Raad onderstreept in zijn arrest van 11 november 2011. Een sociotherapeut werd tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden meermalen door een TBS-patiënt geslagen, met letsel tot gevolg. De sociotherapeut stelde de kliniek aansprakelijk. De Hoge Raad boog zich over de vraag of de kliniek aan haar zorgplicht voldaan had. Daarnaast kwam aan de orde of de kliniek de plicht had voor medewerkers een verze...

Onderzoeksprocedure IGZ voor verbetering vatbaar

Het rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gepubliceerd naar aanleiding van het ernstige schietincident op 9 april 2011 in Alphen aan den Rijn over Tristan van der V. laat zien dat de onderzoeksprocedure die de Inspectie voor de gezondheidszorg hanteert voor verbetering vatbaar is. In dit rapport werd namelijk ten onrechte geconcludeerd dat de betrokken zorgverleners hun geheimhoudingsplicht hadden moeten doorbreken en hadden moeten melden aan de betrokken autoriteiten dat er...

Huisartsen geen toestemming nodig voor inschrijving op naam

Huisartsen hebben geen toestemming nodig van hun patiënten, alvorens hun patiënten aan te melden bij inschrijving op naam (ION). ION is de database die ervo0r zorgt dat patiënten niet dubbel ingeschreven staan. Zij hoeven die gegevens ook niet te verwijderen, zelfs als een patiënt hierom vraagt. Dit heeft het hof Leeuwarden geoordeeld, naar aanleiding van een procedure die een patiënt aangespannen had.Artikel uit de HAP-krant lezen of printen? Klik hier voor de pdf-versie

geestelijke gezondheidszorg moet geheimhoudingsplicht blijven waarborgen

Het rapport van de inspectie voor de gezondheidszorg over de zaak Tristan V. lijkt zorgverleners ertoe te willen aanzetten hun geheimhoudingsplicht eerder te doorbreken. In een column in het Journaal GGz en recht wordt beschreven dat het juist goed is dat de geheimhoudingsplicht wordt gewaarborgd.Artikel lezen of printen? Klik hier voor de pdf-versie.

Inspectie ten onrechte kritisch over opstelling behandelaars bij aanvraag wapenvergunning Tristan van de V.

De inspectie voor de gezondheidszorg vindt naar aanleiding van het dossieronderzoek dat zij naar aanleiding van de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn heeft gedaan, dat de behandelaars van Tristan van der V. onvoldoende hebben gereageerd op een signaal van diens ouders toen Tristan een wapenvergunning had aangevraagd. De ouders hebben hierover in oktober 2008 hun zorgen bij de behandelaars geuit. De inspectie stelt vast dat een afweging van het conflict van plichten op basis van de richtlij...

Gaat de stekker uit het EPD?

De Eerste Kamer wees op 29 maart Wetsvoorstel Elektronisch Patiëntendossier (EPD) af. Die wet komt er dus voorlopig niet. Dat kan gevolgen hebben voor de werkbaarheid en betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling in de zorg.Het Wetsvoorstel EPD zou het landelijk schakelpunt (LSP) en de landelijke verwijsindex wettelijk verankeren. NICTIZ, de beheerder van het LSP, kreeg bovendien allerlei verplichtingen opgelegd die de veiligheid van het schakelpunt moesten waarborgen. De minister van VWS we...

Waarnemers op de HAP: geen vrijheid-blijheid

1. InleidingEr is geen huisartsenpost in Nederland waar huisartsen die bij deze post aangesloten zijn geen gebruik maken van (externe) waarnemers. Niet elke huisarts wil of kan ten slotte zijn diensten allemaal zelf vervullen. Tot op heden bestond onder huisartsen(posten) het idee dat het voor een huisartsenpost zelf niet uitmaakt of er waarnemers rondlopen op de post. Als de diensten maar vervuld worden. Hoe dat wordt geregeld is de verantwoordelijkheid van de aangesloten huisartsen. Toch he...

Suïcidemeldingen: voorgenomen versoepeling aan banden?

Niet iedere suïcide die in een GGz-instelling plaatsvindt moet worden beschouwd als calamiteit. Dat vindt de Inspectie voor de gezondheidszorg naar aanleiding van een promotieonderzoek waarbij de effectiviteit van suïcidemeldingen werd onderzocht.Sinds 2004 moeten calamiteiten door de zorgaanbieder aan de Inspectie worden gemeld. Een calamiteit wordt in de Kwaliteitswet zorginstellingen gedefinieerd als een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de z...

1 2 3 4 5 6