1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 4

Korsakov, Huntington en NAH vallen nu in bepaalde gevallen ook onder de Wet zorg en dwang

Met ingang van 1 mei 2020 vallen personen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel in bepaalde gevallen onder de Wet zorg en dwang. In dit blog bespreken wij het Besluit van 20 april 2020 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin is uitgewerkt wanneer dit het geval is.

Thematische wetsevaluatie pleit ten onrechte voor één nieuwe wet in plaats van de Wet bopz

Onlangs is een thematische wetsevaluatie verschenen over gedwongen zorg.  De aanleiding voor het onderzoek is dat al enige tijd aangedrongen zou worden op vergelijking en indien mogelijk harmonisatie van de rechtspositie bij gedwongen zorg. Onder huidige en voorgenomen wetgeving hebben zowel jeugdigen als volwassenen verschillende rechtsposities terwijl de problematiek van deze personen vergelijkbaar zou zijn. De onderzoekers laten zich in hun rapport kritisch uit over de voorgenomen Wet verp...

Verdient de observatiemachtiging een nieuwe kans?

De observatiemachtiging is geen lang leven beschoren geweest. Naar nu blijkt mogelijk ten onrechte. Al vanaf de introductie ervan vonden critici dat een gedwongen opneming in een psychiatrisch ziekenhuis ter observatie, om te onderzoeken of iemand door een geestelijke stoornis gevaar veroorzaakt voor zichzelf of zijn omgeving in strijd was met het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM). De procedure had een rol moeten spelen wanneer personen zonder ziekte-inzicht zich onttrekken a...

Stanev tegen Bulgarije: ongeoorloofde vrijheidsbeneming

Op 17 januari 2012 heeft het Europese Hof van de Rechten van de Mens uitspraak gedaan inzake Stanev tegen Bulgarije. Stanev is een schizofrene man die door de Bulgaarse autoriteiten gedeeltelijk handelingsonbekwaam is verklaard en daarom onder gedeeltelijke curatele wordt geplaatst. Zijn curator plaatst hem in een verzorgingshuis voor mannen met psychiatrische stoornissen, zonder dat voor die plaatsing toestemming aan de patiënt of aan de rechter wordt gevraagd. Hier leeft hij jarenlang onder...