1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 587

Torrent-site Mininova moet schonen

De Rechtbank Utrecht heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat Mininova torrents (links verwijzend naar elders opgeslagen bestanden) moet verwijderen van haar website, voor zover deze torrents verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal. Stichting Brein had een procedure aangespannen tegen Mininova.Volgens de rechtbank handelt Mininova met haar bittorrentplatform niet rechtstreeks in strijd met de Auteurswet of de Wet op de Naburige rechten. Zij slaat geen bestanden op die auteur...

Merkgebruik in advertenties van (niet-erkende) wederverkopers

De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen in de zaak G-Star/Makro. Makro bood in reclamefolders jeans van het merk G-Star aan. G-Star maakt daartegen bezwaar. Zij stelt dat dit afbreuk doet aan de reputatie van het merk G-Star. Het Hof ’s-Gravenhage heeft de wijze van adverteren van Makro niet ontoelaatbaar geoordeeld. De Hoge Raad heeft zich nu uitgelaten over de vraag of voor de adverteerder een noodzaak moet bestaan voor het gebruik van merken in reclame en in het bijzonder voor het...

Data capture verboden: 11 woorden auteursrechtelijk beschermd!

De hoogste Deense rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) in een geschil tussen DDF, een beroepsorganisatie van Deense dagbladen, en Infopaq, die zich van zogenoemde data capture bedient. De antwoorden van het HvJ EG wijzen erop dat dit auteursrechtelijk niet is toegestaan.Infopaq verwerkt voor commerciële doeleinden dagbladen en diverse tijdschriften in artikelen en maakt samenvattingen daarvan. Dit data capture-procedé kom e...

Zijn Google adwords straks verboden?

Het Hof van Justitie heeft bekend gemaakt dat medio september 2009 een advies van de Advocaat-Generaal aan het Hof over merkgebruik en adwords zal verschijnen.De Franse rechter heeft het Hof van Justitie een aantal vragen gesteld over adwords en merkgebruik. Zo wenst de Franse rechter van het Hof onder meer te vernemen of degene die adwords tegen betaling 'uitgeeft' inbreuk maakt op de merkrechten van de merkhouder als daardoor een advertentie verschijnt (met daarin opgenomen het merk van de...

Wanneer is er sprake van auteursrechtinbreuk?

Dirkzwager IE-IT advocaat Joost Becker heeft een noot geschreven onder een recente uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhave over de befaamde Tripp Trapp stoel. Deze zaak, tussen fabrikant Stokke en beweerdelijk inbreukmaker Fikszo ging over de vraag of Fikszo inbreuk maakt op de auteursrechten van Stokke op de Tripp Trapp. In de noot wordt de vraag opgeworpen welk inbreukcriterium nu precies geldt in het auteursrecht. Exit Decaux/Mediamax?In de uitspraak Stokke/Fikszo van het Hof ’s-Graven...

Hof van Justitie erkent nieuwe functies van merken

Op 18 juni 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest L’Oreal/Bellure een belangrijke beslissing genomen over merken. Zij heeft een aantal nieuwe functies van merken geïntroduceerd. Naast de reeds bestaande (en als ‘wezenlijk’ of ‘essentieel’ gelabelde) herkomstfunctie, hebben merken nu (juridische gezien) met name ook een communicatiefunctie, investeringsfunctie en reclamefunctie.In de marketing, maar ook in de juridische literatuur, werd al langer verdedigd...

HvJ EG: eerste arrest over merkdepot te kwader trouw

Op 11 juni oordeelde het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschap voor het eerst over de vraag wanneer een merkdepot 'te kwader trouw' is verricht. Wanneer een merkaanvrager (deposant) bij de indiening van een merk (teken) te kwader trouw is, kan het gedeponeerde merk worden nietig verklaard.In het bovengenoemde arrest over chocoladehazen geeft het HvJ EG criteria om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag al dan niet te kwader trouw is. Dat is een primeur.Het HvJ E...

Kiekeboe!

Mag je zomaar een foto van iemand nemen of heb je daarvoor toestemming nodig? Dit is de vraag die in de zogenoemde Reklos-zaak aan de orde is geweest. In die zaak komt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tot een aantal opmerkelijke conclusies.Een fotograaf had in een privékliniek portretfoto’s van de pasgeboren baby Reklos gemaakt zonder toestemming zijn ouders, die hij later aan hen te koop aanbood. De ouders waren het hiermee niet eens. Zij stelden dat eerst toestemming gege...

Verbod domeinnaam op grond van onrechtmatige daad II

De Rechtbank Leeuwarden heeft op 13 mei 2009 het gebruik van de domeinnaam clubswear.nl verboden. Club Wear vorderde dit verbod met verwijzing naar haar eigen eerdere domeinnaam clubwear.nl, nadat zij een eerdere procedure op grond van het handelsnaamrecht verloor.Volgens de rechtbank geldt bij domeinnamen in Nederland het beginsel “wie het eerst komt, die het eerst maalt”, maar kan gebruik van een domeinnaam onder omstandigheden onrechtmatig zijn als sprake is van verwarringsgevaar. De recht...

Nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken

U kent ze vast ook: de opdringerige verkooptelefoontjes rond etenstijd, de valse lokkertjes in folders en advertenties en de enveloppen met 'U heeft gewonnen!' De nieuwe Wet Oneerlijke Handelspraktijken, die sinds 15 oktober 2008 van kracht is, biedt de consument (en benadeelde bedrijven) meer bescherming tegen misleidende en agressieve verkooppraktijken. Hardnekkige overtreders riskeren een boete tot maar liefst € 450.000,--

Schadevergoeding in kort geding IE-zaken

Voorschot op schadevergoeding in kort geding: komt de Hoge Raad terug op HBS/Danestyle?De Hoge Raad heeft onlangs in een burengeschil een interessant arrest gewezen over toewijzing van een voorschot tot betaling van een geldvordering in kort geding.[1] Het is de vraag of de regel uit dit arrest ook opgaat ter zake van het vorderen van een voorschot op schadevergoeding in IE-inbreukzaken en of het standaardarrest HBS/Danestyle thans nog wel geldig is.HBS/DanestyleIn het HBS/Danestyle-arrest oo...

1
...
44 45 46 47 48 49