1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 65

De aanzegtermijn en aanzegboete in de WWZ

In het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid wordt de aanzegtermijn en de aanzegboete geïntroduceerd met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de voorgestelde tekst voor artikel 7:668 BW (nieuw) wordt bepaald dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt schriftelijk dient te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder de werkge...

Geen recht op vervoer bij re-integratie

Een werknemer is arbeidsongeschikt en kan zelf niet naar het werk komen. Kan dan van de werkgever worden gevergd vervoer te regelen? En als een werkgever het vervoer niet (langer) regelt, kan de arbeidsongeschikte werknemer dan weigeren de aangeboden passende werkzaamheden te verrichten? Over deze vragen boog het Hof ’s-Hertogenbosch zich medio vorig jaar.De werkneemster in kwestie was werkzaam bij een uitzendorganisatie, laatstelijk als champignonplukster. Op een gegeven moment viel de werkn...

"Dik varken, schreeuw niet zo" : ontslag op staande voet?

Als je tegen je leidinggevende zegt “dik varken, schreeuw niet zo”, levert dit dan een dringende reden op voor ontslag? Grovelijke belediging staat genoemd in de niet-limitatieve lijst van dringende redenen in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. Echter bij een ontslag op staande voet zijn ook altijd de omstandigheden van het geval van belang.

Recht op loon na cosmetische ingreep?

Over deze vraag boog de kantonrechter Middelburg zich in juli 2012 voor het eerst. De werkneemster in kwestie had twee cosmetische operaties aan haar gezicht ondergaan (een ooglidcorrectie), waarvoor ze zich had ziek gemeld. De werkgever in kwestie, Roompot Recreatie, accepteerde de ziekmelding niet. Partijen hebben er toen gezamenlijk voor gekozen zich tot de kantonrechter te wenden met onder andere de vraag of er sprake was geweest van ziekte als bedoeld in art. 7:629 BW en of er een loondo...

Social media en het relatiebeding - een overzicht

In het arbeidsrecht spelen social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter een steeds grotere rol. Zo ook in relatie tot het vaak fel bevochten relatiebeding. Wij hebben op onze kennispagina al diverse artikelen geschreven over overtreding van (een) relatiebeding(en) via verschillende social media. In dit artikel vatten wij de rechtspraak op dit punt samen. De beschikbare rechtspraak zal in chronologische volgorde worden behandeld. Een duidelijke lijn, over hoe om te gaan met social media in...

Instemmingsrecht OR bij invoering social media protocol

Werkgevers ontkomen tegenwoordig niet meer aan het gebruik (door werknemers) van social media, zowel privé als werkgerelateerd, zowel thuis als op de werkplek. Om het gebruik van social media op de werkvloer en het werkgerelateerd gebruik  van social media in goede banen te leiden, kan een werkgever een social media protocol opstellen en invoeren. Een social media protocol kan dan dienen als (juridisch) kader ter bescherming van zowel de werkgever als de werknemer. Het invoeren van een social...

Link social media en burn-outs?

Maandag 11 maart 2013 verschenen er op internet diverse berichten over het feit dat een burn-out tegenwoordig steeds vaker voorkomt op jongere leeftijd. Jonge mensen (de zogenoemde Y-generatie) worden steeds gevoeliger voor uitputting en overbelasting door factoren als onzekerheid, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.In een artikel van BNR geeft Barbara Martens, oprichter van Gingermood Coachmatchers, aan dat de aanleiding hiervan is de blootstelling aan teveel stress. “Jongeren moete...

Verbeuren boetes voor schending relatiebeding via Facebook

In een recente kwestie moest de rechtbank Rotterdam oordelen over de vraag of het tussen partijen overeengekomen relatiebeding was geschonden door uitingen van de ex-werknemer op Facebook.De ex-werknemer was in dienst geweest van Gosh Sports & Healthclub B.V. (hierna Gosh), een sportschool. De ex-werknemer in kwestie vervulde tot 1 december 2011 bij Gosh de functie van directeur. In het kader van de beëindiging was tussen (de advocaten van) partijen het volgende afgesproken: “gedurende ee...

Schending relatiebeding via Twitter

We komen in de rechtspraak steeds meer voorbeelden tegen waarin uiteindelijk door de rechter wordt geoordeeld dat er sprake is van schending van een relatiebeding via social media. Eerder schreef ik op deze kennisportal een bijdrage over een uitspraak waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem had geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door onder andere een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen.Op 24 november 2011...

Timing is everything

Het Hof Arnhem (1)  heeft op 25 september 2012 een oordeel gegeven over de kennelijke onredelijkheid van een ontslag van een werknemer.De werknemer was op 14 juli 1969 bij de werkgever in dienst getreden. Bij brief van 4 augustus 2010 had de werkgever toestemming aan UWV WERKbedrijf gevraagd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever had op 6 augustus 2010 aanvullende gegevens verstrekt aan het UWV WERKbedrijf.De werknemer heeft...

De rechtbank Arnhem staat privébestellingen door werknemers niet toe

Op 16 juli 2012 heeft de rechtbank Arnhem in twee zaken beslist dat het voor iedere werknemer duidelijk moet zijn dat het niet is toegestaan om privébestellingen te doen, waarbij de kosten ervan voor rekening van de werkgever en/of haar klanten komen of niet op een transparante manier worden afgewikkeld. Dit is in strijd met de eisen van goed werknemerschap.De rechtbank besliste dit op 16 juli 2012 in twee afzonderlijke zaken. In beide zaken waren de werknemers door de dezelfde werkgever op s...

Het inzagerecht van artikel 35 WBP

In de praktijk wordt door werknemers steeds vaker verzocht om een kopie van het personeelsdossier, bijvoorbeeld in het kader van ontslagprocedures of arbeidsconflicten. Werkgevers verstrekken vaak op verzoek een kopie van het personeelsdossier of werknemers stappen niet naar de rechter indien de werkgever weigert een kopie te geven, waardoor er niet veel rechtspraak over het inzagerecht in de arbeidsrelatie te vinden is.Artikel 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)In artikel 35 WBP is het...

1 2 3 4 5 6