1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 65

Privacyschending via een camera?

Op 5 oktober 2010 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens  (1) (hierna: EHRM) een uitspraak gedaan in een Duitse zaak. In deze zaak klaagde een werkneemster van een Duitse supermarkt over verborgen camera’s op haar werkplek. De werkgever in kwestie was overgegaan tot het plaatsen van de verborgen camera’s omdat zij de werkneemster en een collega van geknoei met de boekhouding van de drankafdeling verdacht. Er werk een bedrijfsrechercheur ingeschakeld.Uiteindelijk oordeelde het EHRM...

Inschakelen rechercebureau om zieke werknemer te controleren

Is er een juridische basis voor het inschakelen van een recherchebureau bij een vermoeden van twijfels aan arbeidsverzuim? Over dit onderwerp is in de wet niets geregeld. Het uitgangspunt is dat de re-integratie van een zieke werknemer de verantwoordelijkheid is van de werkgever en de werknemer. Bij de verzuimbegeleiding dient de werkgever een arbodienst of een bedrijfsarts in te schakelen om de re-integratie van de zieke werknemer te begeleiden.Indien de werkgever een vermoeden heeft dat een...

Het belang van een verbetertraject bij disfunctioneren

Indien de werkgever en de werknemer tegenover elkaar staan wegens het (dis)functioneren van de werknemer, zullen beide partijen zich moeten inspannen om het functioneren van de werknemer weer op een behoorlijk niveau te krijgen.Wanneer de werkgever het disfunctioneren van een werknemer ontdekt, dient hij de werknemer hier zo snel mogelijk op aan te spreken. Daarbij moet de werkgever het ongewenste gedrag zo concreet mogelijk omschrijven en aangeven wat en hoe er verbeterd moet worden, met and...

Schending relatiebeding met LinkedIn

Op 8 maart 2011 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door onder andere een relatie van zijn voormalige werkgever aan zijn LinkedIn-netwerk toe te voegen. De ex-werknemer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van € 10.000,00.Relatiebeding met boeteclausule De ex-werknemer was op 31 juli 2006 in dienst getreden van Crypsys in de functie van sales director. Per 31 maart 2010 hebben de ex-werknemer en Cryp...

Detentie en ontslag op staande voet

Rechtvaardigt werkverzuim vanwege een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een ontslag op staande voet? Op 17 december 2010 heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord of werkverzuim als gevolg van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert. Deze vraag moet volgens de Hoge Raad worden beantwoord en beoordeeld op grond van alle, in onderling verband en samenhang te beschouwen, omstandigheden van het geval (vergelijk Hoge Raad...

1 2 3 4 5 6